Hem / För Tränare / Tränarforum Sörmland / Tränarforum Södertälje 2022

Hur kan vi ta hjälp av idrottspsykologin för att stötta aktiva idrottare?

Majoriteten av både utövare och ledare är överens om att idrottspsykologin har stor påverkan, både på prestation och välmående, ändå är det få som faktiskt tränar den förmågan.

Den psykiska ohälsan hos unga ökar och det blir allt viktigare att kunskapsluckan minskar, både hos individen och hos ledare eller tränare som möter unga i sin vardag. Därför bjuder vi nu in till årets första Tränarforum Sörmland där vi kommer att lyfta specifikt mental träning.

Under kvällen kommer du att få lyssna på två föreläsningar som berör mental träning ur olika perspektiv. I den första
delen kommer du att få lära dig mer om hur du kan hjälpa dina aktiva att bli mer medvetna om sina beteenden, tankar och känslor och hur man kan jobba med beteendeförändring och motivation med hjälp av ACT (Acceptance and commmitment therapy) och KBT (kognitiv beteendeterapi).. I den andra delen kommer vi att gå igenom några grunder för den kognitiva neurovetenskapen, vi pratar om anspänning, oro och stress, relaterar det till idrott och idrottspsykologi, för att avslutningsvis komma in på meditation och prata om hur allt hänger ihop och kan hjälpa oss i och utanför idrotten.

Föreläsare

Kvällens föreläsare är Marlene Falck, idrottskonsulent, beteendevetare och KBT coach och Marcus Fromholz, också idrottskonsulent. Tillsammans har de många års erfarenhet i ämnet.

Målgrupp

Ledare och tränare inom idrottsrörelsen som tränar aktiva från tolv år och uppåt.

När

Tisdag 29 mars kl. 18.00-20.30, drop-in fika från 17.30

Var

Quality Hotel Södertälje

Anmäl dig här