Hem / För Tränare / Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med olika funktionsnedsättningar

Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med olika funktionsnedsättningar

I samarbete med Parasport Sverige har SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet tagit fram ett utbildningsmaterial i syfte att stödja och vägleda tränare i en idrottsförening som möter idrottare som har en funktionsnedsättning.

Denna utbildning utgår från utbildningsmaterialet och riktar sig till dig som är, eller vill bli ledare inom idrotten och vill stärka dina kunskaper kring idrott för personer med funktionsnedsättningar. En förening som erbjuder en inkluderande och välkomnande verksamhet, såväl integrerad som målgruppsinriktad verksamhet och som möjliggör för alla – gamla och nya medlemmar – att idrotta och utvecklas på ett bra sätt.

En del av innehållet

  • Fakta om idrott och olika typer av funktionsnedsättningar
  • Information om hur det är att träna och tävla som Paraidrottare
  • Tränartips kring bemötande, kommunikation, miljö och tillgänglighet
  • Filmer och reflektionsfrågor.

Målgrupp

Tränare för barn, unga och vuxna. Vi rekommenderar att du har en grundläggande idrottsutbildning eller liknande sedan tidigare och viss erfarenhet som tränare eller ledare.

Tidsåtgång

Tidsåtgången varierar beroende på hur genomförandet ser ut men räkna med runt 2-3 timmar.

Den här utbildningen går att genomföra både fysiskt och digitalt.

Genomförande

Utbildningen genomförs på bästa sätt med en kompetent utbildare som leder deltagarna genom webbmaterialet som utbildningen baseras på och som även möjliggör ett fint erfarenhetsutbyte. Ta kontakt med din förenings idrottskonsulent om ni vill ha stöd och hjälp i att genomföra denna eller liknande utbildnings- eller folkbildningsinsatser i ämnet. Det går också bra att lämna ett önskemål via knappen nedan.

Lämna önskemål här

Det går att genomföra webbutbildningen på egen hand eller tillsammans med dina ledarkollegor i föreningen. Följ denna länk för att komma till utbildningsmaterialet på SISU Idrottsutbildarna.