Hem / För hela föreningen / Skapa trygga idrottsmiljöer

Skapa trygga och hållbara idrottsmiljöer

Idrottsrörelsens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid.

Vägen dit går genom att fler föreningsledare har verktyg och metoder som de använder strategiskt för att säkerställa trygga och inkluderande utvecklingsmiljöer. Miljöer där ledare, aktiva och föräldrar fokuserar på glädje, ansträngning och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Mål och syfte 

Den här utbildningen syftar till att ge dig som idrottsledare och/eller styrelseledamot nya perspektiv på idrottande men även konkreta tips och idéer kring hur er förening kan stärka en trygg, hållbar och utvecklande idrottsmiljö i er förening.

Innehåll 

  • Hur säkerställer vi att barnen och ledarna är trygga?
  • Hur säkerställer vi att barnen och ledarna utvecklas?
  • Hur säkerställer vi ett hållbart idrottandande för barnen och ledarna?

Utbildningen grundar sig i FNs konvention om barns rättigheter, RFs riktlinjer för barn- och ungdomsidrott samt de stödmaterial som tagits fram för föreningslivet.

Målgrupp

Samtliga föreningsledare och tränare/ledare.

Tidsåtgång

1,5 timmar.

Utbildningstillfällen 2022

5 oktober (digitalt)

Tid och plats: 18.00-19.30, via Microsoft Teams.

Anmäl dig här

19 oktober (digitalt)

Tid och plats: 18.00-19.30, via Microsoft Teams.

Anmäl dig här 

Lämna bokningsförfrågan

Den här utbildningen kan också genomföras i din förening vid behov. Kontakta din idrottskonsulent för information om kostnad, upplägg och bokning eller lämna ett önskemål till oss via länken nedan så kontaktar vi dig. 

Lämna önskemål här