Hem / För hela föreningen / IdrottOnline / IdrottOnline - Administration

IdrottOnline - Administration

IdrottOnline är idrottsrörelsens gemensamma verksamhetssystem. Tanken är att alla delar inom idrottsrörelsen ska hitta allt på ett och samma ställe. Oavsett om det gäller webbplats, medlemsregister, ansökan för LOK-stöd, utbildningsadministration eller tävlingar. RF-anslutna föreningar får tillgång till IdrottOnline helt kostnadsfritt.

Administration Grund

Den här utbildningen ger dig en grundlig insikt i IdrottOnline. Du får lära dig hur du administrerar medlemsregister, grupper, LOK-stöd med mera. Du får introduktion, information och inspiration kring medlemsregistret i IdrottOnline. Förstå hur systemet hänger ihop och känna till de grundläggande funktionerna i medlemsregistret.

En del av innehållet

• IdrottOnline-systemet • medlemsregistret
• lägga till nya medlemmar • roller
• grupper • LOK-stöd.

Administration Fortsättning

En utbildning för dig som har arbetat och känner till grunderna i förening/förbundsadministrationen i IdrottOnline. Du får fördjupade kunskaper i hantering av medlemsregister och övriga administrativa moduler i IdrottOnline – LOK-stöd, Idrottslyft, Utbildningsmodul.

En del av innehållet

• avgifter – skapa och hantera • LOK-stöd med närvaroregistrering
• Idrottslyftmodulen • utbildningsmodulen
• gruppadministration.

Målgrupp 

Grund: Klubb- och huvudadministratörer i föreningen. Personer som ska arbeta med föreningens medlemsregister.

Fortsättning: Klubb- och huvudadministratörer i föreningen.

Tidsåtgång

3 timmar.

Utrustning

Dator och inloggningsuppgifter till IdrottOnline.

Lämna bokningsförfrågan

Denna utbildning kan genomföras i din förening vid behov. Kontakta din idrottskonsulent för information om kostnad, upplägg och bokning eller lämna ett önskemål till oss via länken nedan så kontaktar vi dig. 

Lämna önskemål här