Hem / För Föreningsledare / Kommunikation för din förening - intern och extern kommunikation

Kommunikation för din förening - intern och extern kommunikation

Förmågan att kommunicera på ett effektivt och tydligt sätt gör det möjligt att möta förväntningar och uppnå gemensamma mål. Bra och tydlig kommunikation är avgörande för goda samarbeten, trivsel och måluppfyllelse.

Det här är en grundutbildning för er som vill utveckla föreningens interna och externa kommunikation. Vi blandar information, tips och samtal kring nuläge och nyläge i föreningens kommunikativa arbete. Ett startskott i arbetet som ni sedan fortsätter i er förening.

En del av innehållet

  • Vilka målgrupper behöver vi kommunicera med?
  • Vilka kanaler använder vi?
  • Vem har det kommunikativa ansvaret?

Målgrupp

Föreningsledare, det vill säga för dig som är aktiv i styrelsen eller annan övergripande ledningsfunktion i föreningen.

Tidsåtgång

1,5 timme. 

Utbildningstillfällen 2022

18 maj (digitalt) 

Tid och plats: 18-19.30, via Microsoft Teams.

Anmäl dig här

Lämna bokningsförfrågan

Denna utbildning kan också genomföras i din förening vid behov. Kontakta din idrottskonsulent för information om kostnad, upplägg och bokning eller lämna ett önskemål till oss via länken nedan så kontaktar vi dig. 

Lämna önskemål här