Hem / För Föreningsledare / Hållbar sponsring

Hållbar sponsring

Det här är ett bra tillfälle att öka på din kunskap om sponsorarbete i föreningen. Du ges goda förutsättningar att lyckas ännu bättre med föreningens intäkter. Du får även tips för att utveckla struktur och långsiktighet.

Vi presenterar de sex motiv som sponsorer efterfrågar. Vi ger exempel på hur olika företag skapar nytta och värde i sina sponsorskap och vi diskuterar hur er förening kan agera i tider av oro och kris.

Ur innehållet

  • Vad innebär hållbar sponsring?
  • Hur ska föreningen agera i tid av oro och kris?
  • Sponsorernas sex motiv till att sponsra.
  • Konkreta tips för att utveckla sponsorerbjudandet.

Målgrupp

Samtliga föreningsledare.

Tidsåtgång

2,5 timmar. 

Lämna bokningsförfrågan

Denna utbildningen kan genomföras i din förening vid behov. Kontakta din idrottskonsulent för information om kostnad, upplägg och bokning eller lämna ett önskemål till oss via länken nedan så kontaktar vi dig. 

Lämna önskemål här