Hem / För Föreningsledare / Föreningslära

Fortsättningsutbildningar inom föreningslära för dig som är förtroendevald i en föreningsstyrelse

Det är mycket att tänka på i rollen som föreningsledare, det vill säga för dig som är aktiv i styrelsen eller annan övergripande ledningsfunktion i föreningen. Därför erbjuder vi fortsättningsutbildningar inom olika delar av föreningsläran för att du ska bli så trygg som möjligt i ditt styrelseuppdrag.

Fortsättningsutbildningarna riktar sig till de olika rollerna som finns inom en förenings styrelse, exempelvis kassör eller ekonomiansvarig och syftet är att öka kunskapen för att kunna skapa de bästa förutsättningar för den idrottsliga verksamheten.

Ny i styrelsen 

Nyss haft årsmötet och du blev invald som ledamot? Då erbjuder vi denna utbildning som alla styrelsemedlemmar borde få, men även ledare och övriga medlemmar.

Att leda en förening kräver tålamod och förståelse för att många vill och behöver vara med och bestämma. Ibland krävs det att ledningen står fast vid beslut som möter motstånd eller behöver fatta nödvändiga men obekväma beslut. Styrelsens utgångspunkt är idrottens värdegrund och det idé- och värderingsstyrda ledarskapet. Styrelsen har ansvar för att lagar och stadgar följs, att skapa ordning och reda samt att fatta de beslut som totalt sätt är bäst för föreningen.

En del av innehållet:
 
Föreningsledarens roll, Föreningen och demokratin, Styrelsens Arbetssätt, Föreningen och idén

Målgrupp

Samtliga styrelsemedlemmar i föreningen.

Tidsåtgång

2 timmar. 

Utbildningstillfällen 2022

30 maj (Digitalt) 

Tid och plats: 18-20.00, via Microsoft Teams.

Anmäl dig här


Ny kassör, hur bokför jag och gör en budget

Kassören har en viktig roll i styrelsen som hjälper till att skapa god ordning, bra ekonomisk redovisning och kontroll. En del av innehållet:

  • kassörens uppgifter
  • bokföring – redovisning
  • bokföring – debet/kredit
  • bokföringsprogram
  • lagkassor
  • årsbokslut.

Målgrupp

Kassörer i föreningen. 

Tidsåtgång

2 timmar. 

Lämna bokningsförfrågan

Utöver de datumsatta utbildningstillfällena kan denna utbildning genomföras i din förening vid behov. Kontakta din idrottskonsulent för information om kostnad och bokning eller lämna ett önskemål till oss via länken nedan så kontaktar vi dig. Lämna önskemål här.  

Föreningens ekonomi, budget och uppföljning

Den här utbildningen vänder sig till hela styrelsen inte bara kassören. Det är en övergripande utbildning i föreningsekonomi och syftar till att öka kunskapen och förståelsen om ekonomin för hela styrelsen. Det är viktigt att förstå ekonomins betydelse för att kunna uppnå det man vill med en förening. En del av innehållet:

  • föreningens ekonomi och koppling till verksamhetsplanen
  • budget
  • analys- resultat- och budgetuppföljning, nyckeltal
  • Skatteverket–IF som arbetsgivare och IF:s inkomstdeklaration.

Målgrupp

Samtliga styrelsemedlemmar i föreningen.

Tidsåtgång

2 timmar. 

Lämna bokningsförfrågan

Utöver de datumsatta utbildningstillfällena kan denna utbildning genomföras i din förening vid behov. Kontakta din idrottskonsulent för information om kostnad och bokning eller lämna ett önskemål till oss via länken nedan så kontaktar vi dig. Lämna önskemål här.  

Övriga fortsättningsutbildningar

Valberedning

En valberedare behöver kunna analysera organisationens behov och föreslå förtroendevalda som kan hantera sina uppgifter. Syftet med den här utbildningen är att du ska kunna bli trygg i din roll som valberedare.

Verksamhetsplanering

I den här utbildningen tittar vi närmare på idrottsföreningens fyra viktiga V: Verksamhetsidé, Värdegrund, Vision, Verksamhetsplan. Syftet med utbildningen är att lära ut hur man skapar en välfungerande idrottsförening som hela tiden är i utveckling och rörelse och där man kontinuerligt bearbetar begrepp som verksamhetsidé, inriktning, värdegrund, mål och vision, strategier och handlingsplaner.

Genomförande

Utbildningarna ovan kan genomföras i din förening vid behov. Kontakta din idrottskonsulent för information om kostnad och bokning eller lämna ett önskemål till oss via länken nedan så kontaktar vi dig. 

Lämna önskemål här