Hem / För Föreningsledare

Utveckla dig som föreningsledare inom idrottsrörelsen!

Som föreningsledare är du en del av den svenska idrottsrörelsen. Våra utbildningar för föreningsledare omfattar alla de områden som föreningsledare behöver ha koll på. Utbildningarna inspirerar och hjälper dig i ett spännande och viktigt uppdrag. När du som föreningsledare utvecklas bidrar du till att din förening och dess olika funktioner kan utvecklas. På så sätt skapas bra förutsätt-ningar för utveckling av er idrottsliga verksamhet.

Introduktionsutbildning för föreningsledare

Kostnadsfri webbutbildning som ger en första inblick i rollen som föreningsledare och inspiration för ett spännande och viktigt uppdrag.

grundföreningsledare.jpg

Grundutbildning för föreningsledare

En grundutbildning som ger dig som förtroendevald i en föreningsstyrelse grundläggande kunskap och förståelse för hur en attraktiv verksamhet kan bedrivas.

Styrelsen på träningläger

Under en fredag och lördag får ni chansen att under trevliga och inspirerande former träffas och arbeta med just er förenings behov - med stöd från RF-SISU Sörmland.

Hållbar sponsring

En utbildning för dig som vill öka på din kunskap om sponsorarbete i föreningen. Du ges goda förutsättningar att lyckas ännu bättre med föreningens intäkter. Du får även tips för att utveckla struktur och långsiktighet.

Föreningslära

En serie utbildningar för dig som arbetar i föreningens styrelse. Syftet är att öka kunskapen för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för den idrottsliga verksamheten. 

utbildning_internexternkommunikation.jpg

Kommunikation för din förening - intern och extern kommunikation

Förmågan att kommunicera på ett effektivt och tydligt sätt gör det möjligt att möta förväntningar och uppnå gemensamma mål. Det här är en grundutbildning för er som vill utveckla föreningens interna och externa kommunikation.

utbildning_sociala medier.jpg

Kommunikation för din förening - sociala medier

Oavsett hur bra verksamhet ni än gör i föreningen så vet ingen om det om ni inte kommunicerar ut det. Denna utbildning är en praktisk ”hands on” guide för sociala medier som ger dig och er som förening kunskap och verktyg för att nå era mål.

Webbseminarier hos Skatteverket

Som idrottsförening kan ni i behöva registrera er som arbetsgivare och redovisa skatter och avgifter. För att förenkla ert arbete erbjuder Skatteverket webbseminarier i ämnet.