Hem / Egna nyheter / 2022 / Vill du arbeta med att utveckla idrottsrörelsen?

Vill du arbeta med att utveckla idrottsrörelsen?

Vill du tillsammans med engagerade, professionella och framåtsträvande medarbetare vara med och utveckla idrottsrörelsen? Då kanske du är en av våra nya idrottskonsulenter.

Som Idrottskonsulent har du som främsta uppgift att utveckla och stödja idrottsrörelsen genom uppsökande verksamhet, rådgivning och utbildning. Det innefattar bland annat uppsökande och operativt arbete gentemot föreningar och förbund, att ta fram utvecklings- och utbildningsplaner, att arrangera träffar och att utbilda och vara processledare för föreningarnas aktiva och ledare. Att bygga relationer och nätverk är centralt för att lyckas med uppdraget och du har en viktig uppgift som bollplank och rådgivare gentemot ditt nätverk. Du administrerar ditt arbete i IdrottOnline; idrottens webb-plattform.

Andra viktiga uppdrag inom RF-SISU Sörmland, som du som Idrottskonsulent kommer arbeta med, är att leda arbetet med att nå barn som står utanför idrotten idag, att verka för att alla känner sig välkomna inom idrotten samt att öka barns rörelseförståelse och rörelseglädje. Vi har även en viktig roll i det fortsatta återuppbyggandet av idrotten i distriktet efter Coronapandemin, vilken drabbade många föreningar hårt.

Just nu söker vi fyra idrottskonsulenter. Två till vår norra zon som innefattar Eskilstuna, Strängnäs, Mariefred eller Åker Styckebruk och två till vår östra zon som innefattar Södertälje och Nykvarn. Välkommen in med din ansökan!

Till mer information och ansökan - Södertälje och Nykvarn

Till mer information och ansökan - Eskilstuna och Strängnäs