Hem / Egna nyheter / 2022 / Södertälje Judoklubb vill hjälpa till att skapa ett bättre samhälle för alla barn, unga och vuxna

Södertälje Judoklubb vill hjälpa till att skapa ett bättre samhälle för alla barn, unga och vuxna

Södertälje Judoklubb är en av många föreningar i distriktet som kämpar till följd av pandemin. Föreningen vill inkludera fler och göra mer för att bidra till ett bättre samhälle för barn, unga och vuxna i Södertälje kommun – men lokalen sätter stopp.

Vlado Paradzik är ordförande i Södertälje Judoklubb och är sedan många år tillbaka också huvudtränare. Föreningen har funnits i Södertälje länge och har idag runt 150 aktiva medlemmar i olika åldrar, vilket är en stor minskning sedan innan pandemin.

- Just nu har vi verksamhet tre dagar i veckan, tidigare hade vi verksamhet varje dag och vissa dagar flera grupper under samma kväll. Men på grund av pandemin har vi tappat en del av våra ledare vilket har lett till att vi fått skära ner på verksamheten. Som en följdeffekt av ledartappet har vi tappat en hel del aktiva och det är såklart tufft.

Föreningen vill gärna komma i gång igen med mer verksamhet och har lagt mycket fokus på att rekrytera nya ledare, men det är inte lätt. Inom judon är det är svårt att vara ledare om du inte själv har tränat judo eller har kunskap om idrotten. Man måste träna i några år för att kunna leda en träning och ta ansvar.

- Vi har många som står i kö för att komma in och börja träna men vi har inte möjlighet att ta emot dem just nu och det är såklart ledsamt. Dels på grund av att vi inte har tillräckligt med ledare, dels på grund av vår lokal där vi utövar judo.

Bild 2.jpg
Bildtext: Vlado Paradzik har tränat judo sedan 1974 och tävlade även i idrotten under många år. Han började träna judo i forna Jugoslaven, Bosnien, fram tills han kom till Sverige på grund av kriget under 90-talet.

”Vi vill inkludera fler till vår verksamhet men i vår nuvarande lokal är det omöjligt”

Vi träffade Vlado en onsdagskväll när träningen var i full gång. Lokalen var fylld med tjejer och killar i olika åldrar som alla skulle delta på samma träningspass. Den yngsta är inte mer än 8–9 år och den äldsta är över 60 år. 

- På det flesta av våra träningspass är det en blandning av barn, ungdomar och äldre. Judon är väldigt lätt för alla att träna, alla kan vara med. Idrotten är för både tjejer och killar, de tränar tillsammans och vi gör ingen skillnad på kön, längd, vikt, ålder eller eventuell funktionsnedsättning. Den enda indelningen vi gör är utifrån den nivå man vill ligga på kopplat till det egna idrottsutövandet.

Föreningen har ett mål att kunna erbjuda judoträning även för de som har en funktionsnedsättning då judon erbjuder möjligheten att kunna träna koordination, att kunna falla och att balansera, vilket är bra för alla. Men den nuvarande lokalen i Morabergs Industriområde lämnar mycket att önska.  

- Vi vill inkludera fler till vår verksamhet men i vår nuvarande lokal är det omöjligt. En person som exempelvis sitter i rullstol eller som har svårigheter att gå kan inte ta sig upp för trappan till judomattan och vi har inga utrymmen vi kan utnyttja på markplan. Det krävs en mer tillgänglighetsanpassad lokal för att vi ska kunna inkludera fler målgrupper.

Bild 3.jpg
Bildtext: Barn, ungdomar och vuxna i olika åldrar utövar judo tillsammans. 

Lokalens plats gör det svårt för judoklubben att vara tillgänglig för alla

Ett annat problem med lokalen är möjligheten för alla att kunna byta om och duscha. Föreningen har enbart en dusch för killar sedan det utrymme som tidigare användes till tjejer inte kan utnyttjas på grund av en fuktskada som hyresvärden anser att föreningen ska bekosta. 

- Vi är en liten men familjär förening och det faktum att vi hyr lokalen privat drabbar vår ekonomi hårt då vi förväntas stå för alla reparationskostnader och renoveringskostnader utöver Dessutom har vi på grund av pandemin också tappat en del av vår barn- och ungdomsverksamhet vilket har påverkat LOK-stödsbidraget. Vi lyckades få vår hyresvärd att inte höja hyran under pandemin, vilket vi är väldigt glada för.

Förutom utrymmena är ett annat problem platsen. Lokalen ligger i ett industriområde och kräver bil för att ta sig till vilket gör att den inte är tillgänglig för alla de barn och ungdomar som vill utöva judo. Den kommunala trafiken har med åren blivit något bättre med bussar som då och då stannar en bit från lokalen, det är inte tillräckligt.  

- Vi skulle vilja ha en lokal som är lättare att ta sig till och framför allt som är anpassad så att alla kan ta sig in. Hade vi haft en kommunal anläggning hade vi kunnat söka bidrag för sänkta lokalhyror under pandemin och fått ett helt annat stöd, men som privat hyresgäst finns inte den möjligheten. Om vi skulle få tillgång till en mer lättillgänglig lokal är jag nästan 100% säker på att vi kan dubbla antalet medlemmar på ett år.

Bild 4.jpg
Bildtext: Lokalen lämnar mycket att önska för Södertälje Judoklubb. 

Idrotten borde ha en given plats i samhället och RF-SISU Sörmland vill att idrotten ska skrivas in i plan- och bygglagen

Södertälje Judoklubb är inte ensamma om att ha utmaningar kring att hitta bra anläggningar för idrottsutövande och RF-SISU arbetar hårt för att idrotten ska få mer stöd. Skulle Södertälje kommun erbjuda Judoklubben en kommunal anläggning med bättre förutsättningar skulle de kunna ge tillbaka ganska mycket till staden. Det tror i alla fall Linda Bengtsson som är verksamhetschef på RF-SISU Sörmland.

- Södertälje är en av många kommuner som förtätas mer och mer, där bostäder byggs men där man missar att räkna in utrymmen för idrott och rörelse. Idrotten borde ha en given plats i samhället och vi vill därför att den ska skrivas in i plan- och bygglagen så att det inte enbart planeras för bostäder utan också för platser och anläggningar som bidrar till rörelse och ökad folkhälsa bland barn, ungdomar och vuxna, säger Linda.

Vlado instämmer i det Linda säger och har en önskan om att kommunen som ett första steg skulle ta fram en strategisk plan för idrotten i Södertälje och vad man vill med den framåt.

- Fördelarna med en idrottspolitisk plan är framför allt att det skulle gynna våra ungdomar. Man kan ställa sig frågan – vad är det vi bygger egentligen i samhället av våra ungdomar? Vad är det vi vill ha av dem? Vill vi ha bra och goda medborgare, eller vill vi ha något annat? Självklart väljer vi det första. Södertälje har många idrottssvaga områden, där kriminaliteten och oroligheterna är höga och där ungdomar har det tufft. Får vi in dem till idrotten så ger vi dem en möjlighet till ett bättre liv. En möjlighet att få hamna i en frisk miljö, och det är något idrottsföreningar kan ge. Men då måste politikerna och kommunen också vilja och våga satsa på idrotten.

Vlado likställer judon som idrott och Södertälje Judoklubb med en stor familj. Invid en vägg i lokalen står föreningens värdegrund tydligt skriven på en roll-up; ”Bemöt människor med artighet, mod, ärlighet, ödmjukhet, respekt, självkontroll och vänskap”.  

- Här är vi som en enda stor familj och det är så jag också ser på idrottsrörelsen. I grund och botten är vi alla idrott och vill på ett eller annat sätt hjälpa till att skapa ett bra samhälle för alla barn, unga och vuxna. Jag ser stora möjligheter i att gå ihop, att samarbeta över idrottsgränserna så att alla får utrymme och liknande möjligheter till bra lokaler eller idrottsmiljöer för att kunna utöva sin idrott.

Bild 5.png
Bildtext: Linda Bengtsson, verksamhetschef på RF-SISU Sörmland i Södertälje- och Nykvarns kommun, och Vlado Paradzik under vårt samtal.