Hem / Egna nyheter / 2022 / Södermanlands ridsportförbund samverkar med RF-SISU för att skapa tryggare idrottsmiljöer
Alla deltagare i projektet StallTrygg sitter samlade i en läktare i Munktell Science Park i Eskilstuna den 26 mars 2022.

Södermanlands ridsportförbund samverkar med RF-SISU för att skapa tryggare idrottsmiljöer

Södermanlands ridsportförbund växlar upp arbetet med att skapa trygga idrottsmiljöer bland ridsportföreningar genom projektet StallTrygg. Ett samarbete mellan dem, Västmanlands ridsportförbund, RF-SISU Sörmland och RF-SISU Västmanland.

StallTrygg riktar sig till ridsportföreningar i de två distrikten och syftar till att tillsammans bygga trygga miljöer för alla hästar och människor. Lotta Solheim och Åsa Isaksson arbetar båda på Södermanlands ridsportförbund och är en del av projektet. För dem är ett av målen med StallTrygg möjligheten att få till ett samarbete och ett erfarenhetsutbyte mellan föreningar.

Hela grundtanken med StallTrygg är att vi ska jobba med att försöka hjälpa och inspirera ridsportföreningar att få en så trygg stall- och hästmiljö som möjligt. Vårt långsiktiga arbete är att få ihop hela ridsportens Strategi Ridsport2025 och där är det här projektet förankrat i delar av den strategin, säger Lotta.

Många föreningar tror att de är ensamma om sina utmaningar. Sen möts de över föreningsgränserna och inser att de tampas med samma utmaningar som andra och att de tillsammans kan hitta lösningar, även om de kan se olika ut. Det är dit vi vill komma, att föreningarna blir mer uppmärksamma kring hur de själva arbetar och samtidigt kan få inspiration och idéer från andra kring hur vi kan bli ännu bättre, kommenterar Åsa.

Webb_stalltrygg_mitt1.jpgLotta Solheim från Södermanlands ridsportförbund inleder dagen. 

Projektet sträcker sig över fem tillfällen under 2022

13 föreningar deltar i projektet som sträcker sig över fem tillfällen, där olika aspekter av trygg idrott kommer att diskuteras. Under den första träffen, som genomfördes på Munktell Science Park i Eskilstuna den 26 mars, fick föreningarna möjlighet att presentera sig själva. Vilka de är, vad som är unikt med dem och vilka utmaningar föreningen har. Under eftermiddagen höll Marie Persson, barn- och ungdomssakkunnig på RF-SISU Västmanland, i en föreläsning kring trygga idrottsmiljöer i föreningar.  

Vi lägger stort fokus på att involvera föreningarna och vid varje tillfälle får de möjlighet att dela med sig av hur det ser ut hos dem. Föreningarna jobbar också med särskilda frågor mellan träffarna som gör att de verkligen måste blicka inåt och titta på hur just de kan jobba med en trygg idrottsmiljö och trygg stallmiljö, säger Åsa.

Webb_stalltrygg_mitt4.jpgFagersta Ryttarklubb presenterar sin förening och lyfter upp vilka utmaningar man står inför. 

Det är både ordföranden, ridskolechefer, verksamhetschefer, ridlärare och andra nyckelpersoner som deltar och det är upp till föreningen att välja vilka som deltar i projektet.

En förening deltar med två till tre nyckelpersoner men de har också möjligheten att bjuda in personer utifrån fokusområdena under året för att kunna sprida ut kunskapen i föreningen. Kan vi koppla på och engagera fler så når vi ut längre, säger Lotta.

”Det är roligt och viktigt att vi samarbetar, det skapar en helt annan kraft i vårt arbete”

Idrottskonsulenten Marlene Falck från RF-SISU Sörmland var på plats i Munktell Science Park under den första träffen och tycker att samverkan inom idrottsrörelsen är viktig.

- Framför allt är det väldigt roligt att samverka och det ger också en helt annan kraft gentemot, i det här fallet ridklubbar, att vi jobbar för samma sak. Det blir en enhet gentemot föreningarna att trygg idrott är någonting som vi verkligen prioriterar både inom Ridsportförbundet och hos RF-SISU distrikten, säger Marlene.

- Att samarbeta med RF-SISU distrikten är en självklarhet för att räcka till. Vi kan ridsporten och RF-SISU distrikten kan processen så vi kompletterar varandra på ett bra sätt. Det är inte heller bara ett samarbete i det här specifika projektet utan i föreningsutvecklingen över lag, tillägger Lotta.

För Trosa Ridklubb var det självklart att delta i StallTrygg

Trosa Ridsällskap är en av föreningarna som deltar i projektet och föreningens ordförande Ann Heimdahl var med på plats.

Vi beslutade på vårt årsmöte att vi i år ska arbeta med trygghet i hela föreningen. Vi vill säkerställa att miljön hos vår förening och på vår ridskola är trygg för alla och då låg StallTrygg rätt i tiden och kändes självklart, säger Ann om varför föreningen är med i projektet.

Webb_stalltrygg_mitt2.jpgAnn Heimdahl från Trosa Ridsällskap berättar om föreningens nya värdegrund.

Styrelsen och ridskolan hos Trosa Ridsällskap skrev i höstas om sin värdegrund. De kände att de inte bara ville ärva en värdegrund från den tidigare styrelsen.

- Föreningens värdegrund ska inte bara vara en pappersprodukt utan något som vi verkligen efterlever. Lika viktigt som det är att värdegrunden faktiskt är något vi står för är det att hitta rätt sätt att förmedla ut den, till ridgrupper, till privatryttare och till föräldrar. Värdegrunden måste vara levande i föreningen, säger Ann.

- Det här första tillfället av StallTrygg har gett oss bra tips och inspiration kring hur vi kan förmedla ut och synliggöra värdegrunden på olika sätt, exempelvis genom skyltar på toaletter, affischer i stallet och kortare filmklipp att använda på teorilektioner och i våra digitala kanaler, avslutar Ann.

Läs mer om projektet på Södermanlands ridsportförbunds webbplats.