Hem / Egna nyheter / 2022 / Skapa bra förutsättningar i föreningen – ta kontroll över ekonomin

Skapa bra förutsättningar i föreningen – ta kontroll över ekonomin

Att ha goda kunskaper om föreningsekonomi är viktigt för idrottsföreningar. Inte nog med att en förening som har reda i sin ekonomi är bättre rustad att klara av kriser så skapar man också de bästa förutsättningarna för den idrottsliga verksamheten.

Även om idrott är något de flesta sysslar med på sin fritid ställs det professionella krav på hur ekonomin ska skötas i en ideell idrottsförening. Det finns lagar, regler och riktlinjer som ska följas. Ju mer du kan om ett ämne desto roligare blir det. Har föreningen en god ekonomi och god ordning på den blir det mer tid, energi och resurser över åt det som föreningens finns till för – nämligen den idrottsliga verksamheten.

Anna Holmén arbetar som ekonom hos RF-SISU Sörmland och förutom det utbildar hon också föreningsledare inom föreningslivet kring bland annat föreningsutveckling och ekonomi.

Först och främst måste vi reda ut vad en föreningsledare är för något?

- Föreningsledare är de som är förtroendevalda i en förening, exempelvis en ledamot i en styrelse, en del av en arbetsgrupp, eller någon som på annat sätt bistår föreningen i dess utveckling. Som föreningsledare är du en del av en större helhet, den svenska idrottsrörelsen.

Varför bör en förening ha en plan och strategi för ekonomi?

- Allt blir så mycket lättare! Det är lätt att hamna i ett läge där det handlar om att släcka bränder och då orkar man inte alltid med att arbeta strategiskt och ha en plan, och grund att stå på.

Vad bör en förening göra för att få kontroll över ekonomin?

- Prata om den! Och våga sätta sig in i ekonomin oavsett roll i styrelsen. Jobba kontinuerligt med ekonomi och budget och se till att den synkar med er verksamhetsplanering. Budget och verksamhetsplanen behöver hållas levande och uppföljning är viktigt.

Föreningsstyrelsen har ofta en kassör, räcker det att kassören har koll på ekonomin?

- Nej, jag tycker inte det. Kassören har blivit vald att utföra arbetet men ekonomin är hela styrelsens ansvar. Ta för vana att kontrollera varandra för att säkerställa att ni inte missat något i de ekonomiska rapportera.

Kan man ta hjälp av RF-SISU Sörmland för att få kontroll över ekonomin?

- Ja, vi erbjuder kompetenshöjande föreläsningar och punktinsatser inom ekonomi och verksamhetsutveckling. Våga fråga och ta hjälp av föreningens idrottskonsulent eller kika i vår utbildningsguide för att se hela vårt utbildningsutbud. SISU Idrottsutbildarna erbjuder också en kostnadsfri digital introduktionsutbildning för föreningsledare som jag varmt rekommenderar att man som föreningsledare ska genomföra.