Hem / Egna nyheter / 2022 / Renoveringsbehov samt brist på träningstider och idrottsanläggningar

Renoveringsbehov samt brist på träningstider och idrottsanläggningar

Fyra av tio idrottsföreningar i storstäder och storstadsnära kommuner har brist på tid och plats. Många tvingas därför säga nej till nya medlemmar. Det visar Riksidrottsförbundets enkät.

43 procent av idrottsföreningarna i storstäder och storstadsnära kommuner uppger att de har stort behov av fler tider och fler ytor att idrotta på. Störst är problemet för de idrotterna med stor barn- och ungdomsidrott. En konsekvens är att alla som vill inte kan idrotta när föreningarna säger nej till nya medlemmar på grund av brist på tid och plats. Dessutom upplever nästan 50 procent av idrottsföreningarna över hela landet att det finns ett stort renoveringsbehov.

– Ska idrotten klara av att vara den kraft i samhället som vi vill vara så måste politiken både på kommunal-, regional, och regeringsnivå hjälpas år och skapa bra förutsättningar för idrottsföreningarna att bedriva verksamhet nära där barn och ungdomarna bor. Brist på tid, plats och behov av renovering är djupt oroande och att så många föreningar inte kan ta emot alla som vill är en signal som politiken inte får ignorera, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

I en enkät till idrottsföreningar har Riksidrottsförbundet ställt frågor om idrottsplats, yta och anläggning. 5 500 idrottsföreningar som representerar alla idrotter och med en spridning över hela landet har svarat på enkäten. Skillnaden mellan storstäder, storstadsnära kommuner, mellanstora städer och mindre städer/landsbygd är tydlig. 43 procent av idrottsföreningar i storstadsnära kommuner uppger enligt ovan att de har stort behov av fler tider och fler ytor att idrotta på och tvingas säga nej till nya medlemmar i jämförelse med 26 procent av föreningar i medelstora städer och 19 procent av föreningar i mindre stad/landsbygd.  Av Sveriges befolkning bor hela 3,9 miljoner i storstäder och storstadsnära kommuner – där de riskerar att inte ens få plats i idrotten utan hamna i kö.

Idrottsföreningarnas svar på Riksidrottsförbundets enkät:

  • 3 av 10 anger att de önskar mer tid
  • 3 av 10 önskar mer aktivitetsyta/plats
  • 3 av 10 håller tillbaka medlemsantal på grund av platsbehov
  • 5 av 10 upplever att det finns ett stort renoveringsbehov på platsen
  • 2 av 10 anger att anläggningen/platsen inte uppfyller föreningens behov
  • 2 av 10 anger att anläggningen/platsen inte upplevs tillgänglig för funktionsnedsatta

Nästan varannan förening svarar att det finns ett stort renoveringsbehov där de idrottar. Renoveringsbehovet upplevs lika stort i hela landet och oavsett om föreningen eller kommunen äger platsen. I många fall saknas ventilation, omklädningsrum, sociala ytor eller liknade. 

– Idrotten arbetar hårt med att rekrytera, återrekrytera och behålla barn och ungdomar i rörelse i idrotten. I idrottsföreningen är du också en del av en gemenskap vilket kan vara en väg framåt för ungdomar som idag saknar tro på sin framtid. Ska idrottsrörelsen framöver klara av att vara den samhällskraft vi behöver vara, vill och kan vara så måste det finnas förutsättningar för idrottsföreningarna att fortsätta bedriva sin fantastiska verksamhet. Att det finns hallar, planer, ytor och tillgång till skog och mark som gör det möjligt att idrotta är basen för all vår verksamhet, säger Björn Eriksson.

Här kan du läsa sammanställningar av idrottsföreningarnas svar i Riksidrottsförbundets Anläggningsenkät (pdf)

För mer information kontakta
Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

För frågor som rör fakta och enkätsvar i rapporten kontakta
Jonnie Nordensky
Projektledare Plats för idrott
08-699 62 14