× Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
    Hem / Egna nyheter / 2022 / ESEM svarar på frågor

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö svarar på frågor om el-krisen

Höga elpriser oroar många idrottsföreningar inför vintern. Vi frågade Stefan Wennerström, vice VD på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, om lite spartips och varför elmarknaden ser ut som den gör.

Varför ser elpriset ut som det gör just nu?

- Den största anledningen till de högre elpriserna just nu är det pågående kriget i Ukraina. Kriget påverkar gaspriserna, som i sin tur påverkar elpriserna i Sverige. Brist på naturgas för elproduktion medför de högre prisnivåerna. EU ser över möjligheten att reglera marknaden för att begränsa naturgasens påverkan på elpriserna.  

Förutsättningarna för att minska förbrukningen och få ner sina kostnader ser olika ut för alla idrottsföreningar beroende på om de hyr tid i kommunens anläggningar, har egen klubbstuga eller driver egen anläggning. Men om du skulle ge några generella råd till föreningarna hur de få ner sina kostnader för energin, hur lyder de råden?  

- Kortsiktiga åtgärder kan vara att dra ned på både belysning och uppvärmning via el när lokalerna inte används. Långsiktigt bör man se över sina möjligheter att byta ut direktverkande eluppvärmning till fjärrvärme. På så sätt får man stabila och låga priser, samtidigt som man gör ett bra miljöriktigt val. Vid renoveringar av lokaler kan man titta på möjligheten att tilläggsisolera. 

Det går att läsa om energispartips överallt nu i olika medier om att man ska byta till LED lampor, snålspolande kranar eller sänka temperaturen någon grad. Gör det verkligen någon skillnad? 

- Om man har uppvärmning via el gör det stor skillnad om man kan sänka temperaturen med någon grad. Det minskar den egna förbrukningen samtidigt som det avlastar elsystemet. Om många gör på samma sätt, medför det lägre elpriser. 

Om en förening känner oro inför stundande vinter med skenande elpriser, vart kan de vända sig och få tips och råd om vad de kan göra? 

- Då kan man höra av sig till oss (eller sitt lokala energibolag), kommunens energirådgivare eller till konsultbolag som kan hjälpa till med förslag på lämpliga åtgärder. 

Det pratas om att om alla hjälps åt att minska Sveriges totala förbrukning så kan det påverka priset, hur hänger det ihop? 

- Som jag var inne på tidigare bidrar minskad förbrukning en minskad belastning på elsystemet. Om man använder mindre el vid de tidpunkter där elen är som dyrast och därmed sänker topparna, kan elproducenterna undvika de dyraste produktionsslagen för att omvandla energi till el. Det är nämligen så att kostnaden för den sist producerade kilowattimmen sätter priset för elen i stort.

Till sist, vågar du dig på en gissning när elmarknaden kan stabiliseras igen och priserna sjunka något? 

- Den största anledningen till de höga priserna är kriget i Ukraina, och först när det avslutats kan vi förvänta oss de lägre, och framför allt stabilare, energipriser vi sett tidigare.