Hem / Egna nyheter / 2022 / AMF Södertälje kämpar för sin överlevnad efter att ha förlorat 90 procent av marken de arrenderar av kommunen

AMF Södertälje kämpar för sin överlevnad efter att ha förlorat 90 procent av marken de arrenderar av kommunen

AMF Södertälje har en lång historia bakom sig och var för cirka 15 år sedan en av de största motorsportföreningarna i regionen. Idag kämpar föreningen för sin överlevnad till följd av att kommunen tagit tillbaka stora delar av den arrenderade marken.

Martin Höglund var en del av Allmänna MotorFöreningen i Södertälje (AMF Södertälje) när den gick från att vara en stor förening som radade upp framgångar till en förening som sakta men säkert plockades isär och som allt färre kände till.

- Den marken vi har nu är cirka 10% av den vi hade innan kommunen började plocka bort delar av arrendet vi hade för byggnation av bland annat industrier. Det är väl ungefär som att vi har ett målområde på en basketplan eller fotbollsplan kvar om man ska likställa med ytor som behövs för att utöva andra idrotter, det är svårt helt enkelt, säger Martin under vår intervju vid motocrossbanan en tidig kväll i början på juni.

Nedmonteringen av föreningen gick snabbt och på knappt tio år stod föreningen på gränsen till nedläggning. Enligt föreningens stadgar krävdes två årsmötesbeslut för att lägga ned verksamheten och 2020 togs det första beslutet om nedläggning. Inför årsmötet 2021 beslutade en handfull eldsjälar att stoppa nedläggningen och ge föreningen en sista chans, en av dem var just Martin.

- I takt med att marken började försvinna så var jag en av flera som tyvärr valde att gå ur klubben. Jag var införstådd med att vi skulle börja arrangera SM-tävlingar, det var mitt nästa mål, men det blev i stället att vi helt plötsligt hamnade i en överlevnadsfas och då tog jag en paus från det ideella arbetet. När klubben sen var så nära att läggas ner kände jag att jag var tvungen att göra något och flera andra kände likadant. Den här sporten har gett mig så mycket och det skulle kännas hemskt om den skulle försvinna från Södertälje, säger Martin.

Hör Martin berätta mer om föreningens situation och varför platser för idrottsanläggningar och idrottsmiljöer behövs i samhället i klippet.

Nysatsning med fokus på barn- och ungdomsverksamheten

Martin sitter i dag som ledamot i föreningens styrelse där han har rollen som motorcrossrepresentant och ansvarar även för markfrågor och nyetableringar, men framför allt också för föreningens barn- och ungdomsverksamhet. Förutom det är han även klubbtränare och ansvarig för att licensiera alla förare vilket är allt från barn i 7 års åldern och uppåt.

- Efter beslutet om att ge föreningen en sista chans tillsattes en ny styrelse och det har varit hårt arbete sedan dess att få föreningens ekonomi på fötterna. Det viktigaste vägvalet vi gjorde var att satsa helhjärtat på barn och ungdomar för att få in en ny bas medlemmar som betalar tränings- och medlemsavgifter. Det har blåst nytt liv i föreningen och glädjen idrotten ger till barnen och ungdomarna är anledningen till att jag, att vi alla orkar kämpa vidare. Utan dem hade vi lagt ner för länge sen!

Att föreningen valde att göra en nysatsning med fokus på barn- och ungdomsverksamheten bottnar delvis i att området har krympt så pass mycket sedan föreningen var på topp.

- Målet är såklart att komma upp på den nivån vi har varit på förut, vi har tidigare arrangerat SM-deltävlingar, till och med haft möjligheten att arrangera internationella tävlingar, men det går inte med det utrymmet vi har idag. Visst skulle banan kunna modifieras, men det räcker inte med enbart en fungerande bana. På våra träningar har vi fullt i depån så det finns knappt plats för alla att parkera. Skulle vi arrangera en tävling där det kommer 20–30% mer folk plus publik, det går inte, vilket gör det omöjligt för oss att arrangera sådana typer av evenemang och få inkomst därigenom.

Bild1_AMF.png

Ett idrottspolitiskt program är önskvärt i Södertälje kommun

Även om Martin har förståelse för att industrier och nya bostadsområden behövs i Södertälje och att det inte längre är en rimlighet att få tillgång till så mycket mark som föreningen tidigare haft så är han missnöjd med hur kommunen har bemött och hanterat ärendet. Han är också orolig för vad som kommer att hända med idrottsrörelsen i kommunen i framtiden om idrotten prioriteras bort.

- Vi har arrenderat marken av Södertälje kommun i alla år och det arrendeavtal vi har med kommunen idag är ett 1-årsarrende. De höjer även arrendet varje år vilket står med i avtalet. Så på tio år har vi inte bara förlorat stora delar av marken utan också fått en höjning med 200 procent ungefär. Det är en orimlighet i hur en kommun kan agera på det sättet, att de i dialog med oss säger att de ska leta efter ny mark och misslyckas varje år med det samtidigt som de straffar oss genom att höja vårt arrende så att det blir svårare och svårare för oss att bedriva vår verksamhet.

Martin tror att en strategisk plan för idrottsrörelsen i Södertälje kommun skulle vara till stor hjälp och bidra på många sätt till samhällsutvecklingen och framför allt till folkhälsan.

- Det är jätteviktigt för kommunen att sätta en plan framåt för vart de vill ta idrottsutövandet. I dagsläget när vi sitter och försöker ha möten med kommunen eller politiker så hänvisas vi åt olika håll och de säger alla samma sak, att det inte riktigt finns någon som är ansvarig för det vi vill ha hjälp med. Och landar i att det tyvärr inte finns plats för det vi gör, att kommunen inte kan erbjuda något. Det känns konstigt att några få personer kan få välja vad kommunens invånare ska få hålla på med. På samma sätt som man tittar på djur och naturliv när man etablerar ny industrimark så borde man också ta hänsyn till just idrottsdelen också och vilja främja en mångsidighet i idrottsutövandet.

Bild_martin.png

Någon som håller med Martin kring att en strategisk plan behövs är Linda Bengtsson som till vardags arbetar som verksamhetschef hos RF-SISU Sörmland i Södertälje och Nykvarn.

- Södertälje är en av många kommuner som förtätas mer och mer, där industrier och bostäder byggs men där man missar att räkna in utrymme för idrott och rörelse – både inomhus och ute i naturen. Idrotten borde ha en given plats i samhället och RF-SISU Sörmland vill därför att den ska skrivas in i plan- och bygglagen så att det inte enbart planeras för bostäder utan också för platser och anläggningar som bidrar till rörelse och ökad folkhälsa bland barn, ungdomar och vuxna, kommenterar Linda.

Om kommunen säger upp arrendet får klubben lägga ned

Martins största farhåga är att kommunen till slut bara kommer att säga att föreningens arrende är uppsagt, vilket innebär att det inte finns något mer att göra.

- Om arrendet blir uppsagt vet jag inte vad som kommer att hända med alla utövare. Troligen kommer folk köra där man inte får köra, då åker man oförsäkrat och det är väldigt stor risk för olyckor. Framför allt barn och ungdomar, kommer inte ha en aktiv fritid. Bara för att det här försvinner så kommer de inte automatiskt att börja med en annan sport om det är det här de älskar.