Hem / Egna nyheter / 2021 / Värdegrundsarbete genom lärgrupper i Katrineholms kanotklubb

Värdegrundsarbete genom lärgrupper i Katrineholms kanotklubb

Under våren och sommaren 2021 har aktiva, föräldrar och ledare i Katrineholms kanotklubb genomfört ett gediget värdegrundsarbete i samarbete med RF-SISU Sörmland.

Vid sju tillfällen anordnades lärgrupper där klubbens värdegrund och barnens spelregler var fokus. Vissa tillfällen hölls med RF-SISU Sörmlands representanter på plats, vid ett tillfälle gästades klubben av Dennis Kernen, en av Sveriges mest framgångsrika kanotister, och vid ett tillfälle deltog föräldrar på en föreläsning om trygga idrottsmiljöer.

- Värdegrunden är en viktig del av en förening och i och med att det fanns ett så bra material att utgå ifrån, Barnens spelregler, så tyckte vi att det var en bra idé att jobba med värdegrundsfrågorna i lärgruppsform. I och med att vi jobbade i mindre grupper så blev det bra diskussioner, alla fick komma till tals. Det var positivt att barnen själva fick tänka till och komma med inputs, säger Karin Lagmyr, ungdomsledare i Katrineholms kanotklubb.

Ett bra sätt att involvera hela föreningen

Peter Tillqvist, idrottskonsulent hos RF-SISU Sörmland, har funnits med och stöttat i arbetet.

- Det var ett jättebra jobb som gjordes i föreningen, det var klockrent hur de blandade aktiva, tränare, ledare och föräldrar och arbetade med sin värdegrund. Ett mycket bra exempel på hur man kan genomföra ett värdegrundsarbete i hela föreningen så att alla känner till den och blir delaktiga. Föreningen gjorde även en väldigt bra sammanställning efter genomfört arbete så att det de kom fram till, det som gäller, finns dokumenterat.

I sammanställningen står det bland annat:

”Ungdomarnas kloka reflektioner kring de viktiga frågorna beskriver hur vi ska leva efter klubbens värdegrund och förhållningsregler. De är till stor hjälp för klubbens ledare, föräldrar och andra engagerade vuxna för att skapa trygg och inkluderande miljö på kanotklubben där alla blir sedda och accepterade. Ett viktigt steg mot klubbens fortsatta arbete för ökad gemenskap och laganda.”

Karin Lagmyr ser också vinningen i att samla hela föreningen i lärgrupper för att jobba med värdegrunden.

- Uppstår det då situationer med barnen så kan man påminna dem om värdegrunden, hur de ska vara som kompisar. Den som de själva varit med och jobbat fram.

 

Läs mer om Barnens spelregler:
www.barnensspelregler.se

Foto: Katrineholms kanotklubb