Hem / Egna nyheter / 2021 / 71 idrottsföreningar i Sörmland får dela på drygt 1,1 miljoner i verksamhetsstöd för äldre

71 idrottsföreningar i Sörmland får dela på drygt 1,1 miljoner i verksamhetsstöd för äldre

Riksidrottsförbundet har beslutat att bevilja totalt 24 miljoner kronor i verksamhetsstöd till idrottsföreningar i Sverige som bedriver verksamhet för personer 65 år och äldre. I Sörmland får 71 idrottsföreningar dela på drygt 1,1 miljoner.

Syftet med stödet är att ge föreningar förutsättningar att bedriva och utveckla verksamheten för målgruppen. Stödet är en engångsföreteelse och hanterades i en ansökningsomgång.

Under perioden 1 oktober 2020 till 31 januari 2021 kunde idrottsföreningar som bedriver verksamhet för äldre ansöka om verksamhetsstödet. Totalt 1 521 idrottsföreningar i Sverige inkom med fullständiga ansökningar och bedömdes uppfylla villkoren för stödet. Dessa föreningar har redan beviljats ett grundstöd på 3 000 kronor. Nu betalas det som återstår av de 24 miljoner kronorna ut till dessa 1 521 föreningar. Fördelningen baseras på föreningens antal aktiva medlemmar i målgruppen, hur frekvent föreningen bedrivit verksamhet för målgruppen samt antal olika aktiviteter som föreningen erbjuder. 

Av de utlovade grundstödet på 3000 kr/sökande förening så blev utdelningen till idrotten i Sörmland riktigt bra. Genomsnittsstödet blev nästan 16 000 kr där det lägsta beloppet var 9 500 kr och det högsta 26 000 kr. Detta är självklart ett tacksamt tillskott i denna tuffa tid. 

- Idrottsrörelsen ska vara till för alla och vi vill att fler ska vilja och kunna idrotta i förening hela livet. Vi har många föreningar i den sörmländska idrotten som gör ett fantastiskt jobb med att förverkliga detta och erbjuda även den äldre målgruppen idrottsaktiviteter, en verksamhet som normalt sätt inte uppmärksammas lika mycket som barn- och ungdomsidrotten. Därför gläder det mig extra mycket att så många föreningar får ta del av detta verksamhetsstöd och belönas för sitt arbete, säger Jörgen Hedberg Distriktidrottschef i Sörmland.

Så här fördelas verksamhetsstödet per idrottsförening, kommun, distrikt och idrott. (länk till excellista) 

Stödet kommer att betalas ut till berörda föreningar under de kommande veckorna via IdrottOnline Idrottsmedel.

Frågor om verksamhetsstödet kan ställas till This is a mailto link