Hem / Egna nyheter / 2020 / Vill din förening göra insats för att stötta äldre i Eskilstuna?

Vill din förening göra insats för att stötta äldre i Eskilstuna?

Riksidrottsförbundet är en av flera ideella organisationer som beslutat att samverka för att ge stöd till kommuner med att hjälpa äldre som ombetts stanna hemma.

Detta är ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet, Svenska Röda Korset, Svenska kyrkan, Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner. Initiativet kommer från Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Riksidrottsförbundets 19 RF-SISU distrikt blir kontakter för idrottens insatser runt om i landet. Stödinsatser som kan bli aktuella är att handla mat, hämta mediciner och liknande. Genom samarbetet vill vi skapa bättre förutsättningar för äldre och sårbara att kunna följa Folkhälsomyndighetens råd – att i möjligaste mån stanna hemma.

I Eskilstuna kommun så är det Svenska kyrkan som koordinerar arbetet. RF-SISU Sörmlands roll är att vara en länk mellan idrottsföreningarna och Svenska kyrkan som samordnar de volontärer som frivilligt hjälper till att stötta de äldre.

Vill din förening vara med och stötta de äldre i Eskilstuna?
Föreningens ordförande kontaktar då RF-SISU Sörmland så ser vi till att arbetet kommer ingång.

Skicka ett mail till:
Torbjörn Berglund, Verksamhetschef hos RF-SISU Sörmland
This is a mailto link

Denna verksamhet kommer att bedrivas under den tid Folkhälsomyndigheten uppmanar personer 70 år och äldre att begränsa sina nära kontakter och hålla sig i hemmet.