Hem / Egna nyheter / 2020 / Vad är yrkesmässig idrott?

Vad är yrkesmässig idrott?

Två kriterier måste uppfyllas för undantag för yrkesmässig idrott; idrottsutövningen ska vara huvudsaklig sysselsättning och utövaren ska befinna sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer. Annars gäller inget undantag.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta allmänna råd i Sörmland för att minska smittspridningen av Covid-19. Folkhälsomyndigheten har också förtydligat att undantag görs för yrkesmässig idrott, förutsatt att man följer övriga rekommendationer och riktlinjer.

Detta är definitionen av yrkesmässig idrott där undantag får göras:

Idrott för sådan utövare där idrottsutövningen är den huvudsakliga sysselsättningen och där utövaren befinner sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer inom den aktuella idrottsgrenen. Detta oavsett vilken inkomst utövaren har från sin idrottsutövning och i vilken omfattning utövaren också har inkomster från annat arbete eller studier. 

Båda villkoren – idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning och att befinna sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer – måste vara uppfyllda för att undantaget ska kunna tillämpas.

Detta är inte ett brett undantag utan ett smalt undantag.
Att en person lägger merparten av sin fritid på sin idrottsutövning är därmed inte tillräckligt. Det är heller inte tillräckligt att utövaren befinner sig på elitnivå.

Det är inte fritt fram för olika tolkningar av undantaget

Flera specialidrottsförbund har olika tolkningar av yrkesmässig idrott och fortsätter bedriva idrott för seniorer med hänvisning till undantaget.
Definitionen av yrkesmässig idrott är inte en tolkningsfråga. Uppfylls inte kriterierna för undantag ska inte undantag tillämpas. Det gäller hela idrottsrörelsen.

Idrotten måste ta ansvar.

Följ de skärpta allmänna råden!

 

Längre version av definitionen av yrkesmässig idrott