Hem / Egna nyheter / 2020 / Regeringens krispaket räcker inte för att kompensera idrottsföreningarna i Sörmland

Regeringens krispaket räcker inte för att kompensera idrottsföreningarna i Sörmland

Idrottsrörelsen drabbas hårdare av coronapandemin än man tidigare beräknat och regeringens krispaket på 500 miljoner täcker knappt hälften av de omedelbara förlusterna.

Detta visar sammanställningen av den enkät som Riksidrottsförbundet skickat ut till landets idrottsföreningar. För idrottsrörelsen i Sörmland räknas förlusterna till mer än 40 miljoner kronor.

Enkäten visar att den ekonomiska förlusten av inställda evenemang och minskad träningsverksamhet nationellt uppgår till 1,2 miljarder kronor fram till sista juni. Siffrorna ligger i underkant då knappt 20 procent av landets idrottsföreningar deltagit i enkäten. I Sörmland har 105 föreningar svarat vilket motsvarar svarsfrekvensen för riket.

- Det här ger oss en fingervisning av hur stora de ekonomiska konsekvenserna för idrottsrörelsen i Sörmland är. Med tanke på att enkäten inte ger en fullständig bild är det uppenbart att regeringens krispaket inte i närheten kommer att täcka de omfattande förlusterna säger Jörgen Hedberg, distriktsidrottschef på RF-SISU Sörmland.

Merparten av de ekonomiska förlusterna härrör till inställda evenemang och tävlingar. I Sörmland mister föreningarna drygt 37 miljoner kronor på inställda evenemang och tävlingar. För träningsverksamheten uppskattas uteblivna intäkter till knappt 3,5 miljoner kronor.

- Då vet vi dessutom att det är många föreningar som inte redovisat sina förluster och att det finns stora evenemang som varit planerade till slutet av sommaren och som inte omfattas av enkäten, säger Jörgen Hedberg.

Det är vanligtvis en utmaning för föreningar generellt att få verksamheten att gå runt ekonomiskt. Många föreningar genomför stödinsamlingar och försöker arbeta in intäkter till föreningen genom exempelvis försäljning av lotter. Men för att parera ytterligare intäktsbortfall kommer många föreningar att behöva höja sina avgifter för att kunna fortsätta bedriva verksamheten.

- Låt mig säga att jag blir varm i hjärtat när jag ser ideella ledare göra allt för att fortsätta verksamheten för våra barn och ungdomar. Uppfinningsrikedomen är enorm ute i föreningarna. Man följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör vad man kan för att hindra smittspridningen och samtidigt hittar vägar för att fortsätta verksamheten, säger Jörgen Hedberg.

- Det oroar mig om föreningarna behöver höja avgifterna eftersom vi vill att alla ska kunna delta oavsett ekonomiska förutsättningar. Region Sörmland och våra kommuner behöver verkligen kraftsamla för att ge våra idrottsföreningar förutsättningar att klara krisen och komma tillbaka med full kraft. Sverige behöver idrotten och den samhällsnytta idrotten levererar, säger Jörgen Hedberg.