Hem / Egna nyheter / 2020 / Information kring hur den förhöjda riskbedömningen av Coronaviruset påverkar idrottsrörelsen

Information kring hur den förhöjda riskbedömningen av Coronaviruset påverkar idrottsrörelsen

Den 10 mars höjde Folkhälsomyndigheten risknivån för spridning av coronaviruset inom Sverige till "mycket hög risk". Viruset påverkar idrottsrörelsen på många olika sätt och RF-SISU Sörmland följer utvecklingen och informerar löpande.

RF-SISU Sörmlands fokus i det här läget är att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset. Riksidrottsförbundet har en nära dialog med regeringen och vi följer myndigheternas beslut och rekommendationer och uppmanar alla förbund och föreningar att göra detsamma. 

Nedan följer de senaste nyhetsuppdateringarna från RF-SISU Sörmland:

2020-03-27 kl. 15.32

Regeringen meddelade idag att man tagit beslut om ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Förbudet träder i kraft söndagen den 29 mars och gäller tills vidare.

Enligt tidigare regeringsbeslut var maxgränsen för antalet deltagare vid allmänna sammankomster 500 personer. Beslutet att ytterligare begränsa antalet till 50 personer kommer efter ett förslag från Folkhälsomyndigheten.

"Smittspridningen har nu nått en sådan nivå att Folkhälsomyndigheten bedömer att ytterligare begränsningar kan vara motiverade", skriver myndigheten i förslaget.

Folkhälsomyndigheten ska återkomma med riktlinjer kring förbudet.

Läs mer och följ utvecklingen på rf.se

2020-03-27 kl. 14.32

Vi har samlat tips på aktuell information om coronaviruset och sjukdomen convid-19 på olika språk. Dela, sprid, ladda ner och sätt upp i din förening!

För att tillsammans kunna minska smittspridningen är det livsviktigt att alla förstår och kan ta del av den information som finns kring coronaviruset. Idrottsrörelsen kan bidra till att informationen når fram till flerspråkiga målgrupper, språksvaga och teckenspråksanvändare via våra ledare och aktiva som är engagerade inom vårt inkluderingsarbete eller idrottssvaga områden.

Vi på RF-SISU Sörmland jobbar dagligen för att föreningslivet ska vara inkluderande och att alla ska ha möjlighet att delta. I lägen som det vi nu befinner oss i är det viktigare än någonsin att alla inkluderas. Både de som har svårt med språket och människor med funktionsnedsättningar.

Läs mer och se tipsen


2020-03-24

Folkhälsomyndigheten har kommit med nya förtydligande rekommendationer för idrott. Beskedet är att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men med försiktighet. Träning utomhus är att föredra.

Till Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19

Folkhälsomyndigheten skriver att ”fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta”. Myndighetens rekommendation är att träningar, matcher eller lokala cuper inte behöver ställas in med anledning av coronaviruset. Idrottsytor som simhallar och idrottshallar kan hålla öppet. Ett viktigt tillägg är att aktiviteterna bör anpassas för att minska risken för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten ger i rekommendationerna för idrott ett antal råd som riktar sig direkt till Riksidrottsförbundet och idrottsrörelsen. Följande områden finns med:

 • Generella råd
 • Inomhusaktiviteter
 • Utomhusaktiviteter
 • Aktiviteter för äldre
 • Cuper, tävlingar och matcher

Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare en checklista för riskbedömning av mindre evenemang, exempelvis träningar och andra idrottsaktiviteter. De nya rekommendationerna är förtydligande information för att ännu bättre hjälpa idrottsföreningar att ta beslut om sin egen verksamhet.

Läs hela nyheten på rf.se

2020-03-18

Vår distriktsidrottschef Jörgen Hedberg besökte idag P4 Sörmland Sveriges Radio för att prata kring efffekterna av coronaviruset lokalt för idrottsrörelsen i Sörmland. Läs mer och lyssna på intervjun på Sverigesradio.se 

2020-03-17

Riksidrottsförbundet meddelade idag att det lokala aktivitetsstödet, LOK-stödet, inte kommer att minska för att det blir färre aktiviteter – totalsumman som betalas ut blir lika stor 2020 som 2019. 

Föreningar i Sörmland kan räkna med ungefär lika stort stöd som om verksamheten hade rullat på som vanligt. Det finns även möjlighet för ideella föreningar som har skatt att betala och som fått tillfälliga betalningsproblem att söka anstånd med betalning hos Skatteverket. Läs mer om LOK-stöd och ekonomiska konsekvenser för föreningar på rf.se

2020-03-17

Vi hjälps alla åt att minska smittspridningen av coronaviruset genom att begränsa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Därför erbjuder RF-SISU Sörmland digitala möten.

Vi kan erbjuda såväl föreningsbesök, gruppmöten, Drop in-Support och vissa utbildningar i digital form. Digitala möten är såklart alltid också en bra mötesform av miljöskäl och för att fler ska kunna träffas mer flexibelt. Kontakta din idrottskonsulent om ni har några frågor.

2020-03-16

Vi får många frågor kring hur föreningar ska hantera sina planerade årsmöten. Vi på RF-SISU Sörmland följer Riksidrottsförbundets rekommendationer.

"Riksidrottsförbundet rekommenderar att föreningens årsmöte flyttas fram till en senare tidpunkt alterantivt genomförs digitalt. Föreningens medlemmar måste då tydligt informeras om situationen och beslutet. I de fall årsmötet flyttas fram får den nu valda styrelsen fortsatt uppdrag att förvalta föreningens verksamhet fram till den nya tidpunkten för årsmötet." Läs mer om hantering av årsmöte på rf.se

2020-03-11

Med anledning av den riskbedömning som råder gör RF-SISU Sörmland följande förändringar när det gäller vår utbildningsverksamhet:

 • Vi begränsar antalet deltagare på våra utbildningar under mars-april till max 25 deltagare/utbildning inklusive egen personal.
 • Vid symptom på förkylning/luftvägsinfektion, även lindriga, ska varken deltagare eller personal medverka vid utbildningstillfället.
 • Är du anmäld till någon av våra utbildningar och har frågor som rör detta kan du kontakta din idrottskonsulent eller höra av dig till  This is a mailto link


Kontakt för föreningar

Många idrottsföreningar har naturligtvis frågor om att arrangera en cup eller liknande. Vid frågor om lämpligaste sättet att gå till väga i den enskilda situationen kontaktar ni i första hand ert SF. En innebandyförening kontaktar alltså Svenska Innebandyförbundet eller dess distrikt (SDF), till exempel Stockholms Innebandyförbund, beroende på vilket förbund föreningen tillhör.

Hitta ditt SF eller SDF här

Så kan du minska smittspridningen

 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Stanna hemma när du är sjuk
 • Använd handsprit

Till Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Mer information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten är regeringens expertmyndighet och har all information om coronaviruset samlad på sin webbplats. Där hittar du senaste uppdateringarna kring riskbedömning och andra åtgärder. Myndigheten har även öppnat en nationell informationslinje på telefon om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Ring 113 13 om du har frågor.

Till Folkhälsomyndighetens sidor om coronaviruset

Regeringens samlade information om coronaviruset

Krisinformation från svenska myndigheter

Om du känner dig sjuk

Vad gäller symtom och misstänkt smitta så ska man kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om sina symtom och var man vistats den senaste tiden. Besök inte någon vårdinrättning – kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.

Till 1177 Vårdguidens information och rådgivning

Läs mer om Corona och idrotten

rf.se hittar du all den senaste informationen om Coronaviruset kopplat till idrottsrörelsen.