Hem / Egna nyheter / 2020 / Hur arbetar din förening med jämställdhet?

Hur arbetar din förening med jämställdhet?

En av idrottsrörelsens fem prioriterade utvecklingsresor handlar om att vi 2025 ska ha en jämställd idrott i Sverige. Riksidrottsförbundet har därför tagit fram en checklista för att din förening enkelt ska kunna göra en översyn över ert arbete.

"Jämställdhet för en framgångsrik idrott", så lyder en av idrottsrörelsens fem prioriterade utvecklingsresor och syftar till att vi 2025 ska ha en jämställd idrott i Sverige. Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Vi på RF-SISU Sörmland vill att flickor och pojkar, kvinnor och män i Sörmland ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Idrott på lika villkor. 

Ett första steg at ta mot en jämställd idrott är att se över den egna verksamheten. Därför har Riksidrottsförbundet tagit fram en checklista för att du enkelt ska kunna göra en översyn. Hur många punkter checkar din förening av?

✅ Alla har samma möjlighet att utöva våra idrotter oavsett kön.

✅ Föreningen arbetar aktivt för en jämställd och inkluderande jargong i omklädningsrummet.

✅ Styrelsen har kunskap om vad jämställdhet är och hur man kan driva jämställdhetsarbete.

✅ Det finns tydliga mål för jämställdhet.

✅ Ekonomiska resurser fördelas likvärdigt mellan könen.

✅ Attraktiva träningstider fördelas rättvist mellan könen.

✅ Tränare, ledare och förtroendevalda erbjuds i lika hög grad utbildning för sina uppdrag oavsett kön.

✅ Valberedningen arbetar utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

✅ Det finns ett jämställdhetstänk när föreningen kommunicerar.