Hem / Egna nyheter / 2020 / För att få arbetet med trygga idrottsmiljöer att fungera så måste vi träna trygghet

"För att få arbetet med trygga idrottsmiljöer att fungera måste vi träna trygghet"

Den 30 september deltog 17 personer på del 1 av den digitala utbildningen Skapa trygga idrottsmiljöer som är en introduktion och definition av trygga idrottsmiljöer och riktar sig till föreningens styrelse, klubbchef och tränare.

Vi är alla överens om att idrotten ska präglas av glädje och delaktighet samtidigt som den är fri från övergrepp och våld, men verkligheten ser inte ut så. Varför? Det är en av frågorna som utbildningen Skapa trygga idrottsmiljöer tar avstamp i.

Utbildare var Love Swartz, Barn och ungdomssakkunnig hos RF-SISU Sörmland och han gick under kvällen igenom begreppet trygghet och vad det innebär och betyder i olika situationer och för olika individer. Det handlar om trygghet, säkerhetet och upplevd trygghet och säkerhet, vilket inte alltid är samma saker. Det är detta man som styrelse eller chef i en förening behöver ta ett helhetsgrepp om för att skapa förutsättningar för trygga idrottsmiljöer.

För att få arbetet att fungera så är det viktigt att träna trygghet, att hålla samtalet igång, det måste vara en prioriterad fråga. Dels i styrelsen gällande styrelsens ansvar, som är vad del 1 av utbildningen handlar om, men även i övriga delar i verksamheten som rör ledare, tränare och föräldrar, som del 2 och del 3 av utbildningen kommer handla om.

Öka barns inflytande

Att Barnkonventionen har blivit lag var något som belystes under utbildningen och det faktum att många verkar tro att detta innebär något nytt för idrotten, men att det är egentligen är tvärt om. Idrottsrörelsen valde för länge sedan att koppla sin verksamhet till just Barnkonventionen när det gäller hur vi vill att verksamhet bedrivs. Några av Barnkonventionens artiklar gicks igenom och förklarades för att det ska bli enklare att förhålla sig till dem på ett bra sätt. Det handlar om att öka barns inflytande, vilket inte är samma sak som att man ska låta barnen bestämma.

Mycket handlar om att lyssna på barnen och under utbildningen fick deltagarna exempel på sätt som gör det lättare för barnen att göra sig hörda i föreningen.

Det spelar ingen roll vad barnet tycker, säger eller känner om vi vuxna redan har bestämt att det till exempel var tävlingen som var viktig, eller att det de andra barnen tyckte som var viktigare. Eller om ett barn kommer och berättar att det blivit retat i omklädningsrummet och man som vuxen avfärdar det med att det säkert bara var på skoj; då har man glömt att lyssna på barnet. Då har man glömt hur det var när man själv var barn och hur brutalt annorlunda det är att vara barn jämfört med hur det är att vara vuxen, sa Love Swartz.

Barn tar helt andra saker på väldigt stort allvar än vad vuxna gör och det är det man måste förstå när man jobbar med trygghet. Exempel på detta är tävling.

- Barn kan ta tävlingen på väldigt stort allvar och det är helt ok. Det är inte ett misslyckande att barnen tar det på allvar och blir ledsna när de förlorar en match eller tävling eller jublar när de vinner. Vi vuxna ska däremot inte delta i den leken på de villkoren. Det är barnens lek. Vi går inte in i en massa andra lekar och överreagerar och härjar. Låt barnen leka idrott, sa Love Swartz.

Vikten av tydliga riktlinjer

Utbildningarna utgår ifrån arbetsmaterialet Skapa trygga idrottsmiljöer och under kvällen gick föreläsaren igenom materialet och hur man kan arbeta vidare med det i sin idrottsförening. Vikten av att ha tydliga riktlinjer var återkommande, för att vara säker på hur man ska agera om något inträffar. När ska man lösa det inom föreningen, vilka incidenter kräver åtgärder som polisanmälan eller anmälan till Socialtjänsten? Detta och mycket mer blir tydliggjort under höstens utbildningstillfällen.

- Jag rekommenderar starkt att man som styrelse deltar på alla delar av utbildningen, även de delar som riktar sig till ledare och föräldrar. Sammanlagt rör det sig om totalt 4,5 timmar utbildning utspritt på hela hösten och det är inte jättemycket tid man behöver investera för att få bra insikter och kunskap för att kunna öka den här frågans inflytande i den egna verksamheten. Och det är just det som är syftet med utbildningen, att sätta frågan om trygghet på agendan, sa Love Swartz.

 

Genom vår digitala utbildning Skapa trygga idrottsmiljöer får föreningar tips på material och arbetssätt, coachning i rätt förhållningssätt samt utökad förståelse för de faktorer som påverkar tryggheten i föreningsmiljön. Utbildningen genomförs i tre delar som var och en behandlar olika områden.

Här hittar du kommande utbildningstillfällen i del 1-3 av Skapa trygga idrottsmiljöer.