Hem / Egna nyheter / 2020 / Ferieungdomar utbildas för att leda Katrineholm Summer Camp

Ferieungdomar utbildas för att leda Katrineholm Summer Camp

Nästa vecka drar årets Summer Camp i Katrineholm igång. Det är elfte året i följd som campen genomförs och just nu pågår utbildning för de totalt 60 unga ledare som ska ta hand om 190 barn under en veckas tid.

Campen riktar sig till barn i åldrarna 8–12 år och är en fantastisk möjlighet för de barn som bor i kommunen att få prova på det mesta i idrottsväg tillsammans med lokala föreningar. RF-SISU Sörmland har varit involverade i arrangemanget på olika sätt sedan starten 2009 och hjälper just nu till med att utbilda ferieungdomar från Katrineholms Kommun som kommer att till finnas på plats och ta hand om barnen under campen.

- Utbildningen för de 60 unga ledarna innehåller 90 timmars ledarutbildning i teori och praktik med fokus på bland annat Barns rättigheter, rörelseförståelse, praktiskt ledarskap, föreningskunskap, teambuilding, arrangemangsplanering, inkluderande ledarskap, värdskap och volontärskap. Vi har coronaanpassat utbildningen genom att arbeta och föreläsa i mindre grupper säger Jonas Nilsson, Verksamhetschef i Västra zonen på RF-SISU Sörmland.

Utbildningen genomförs enligt folkbildningens principer där deltagarna lär av varandra och lär varandra med stöd av RF-SISU Sörmlands idrottskonsulenter.

Denna vecka besöker ledarna fritidshemmen på fyra skolor i Katrineholm, Nyhem, Skogsborg, Sandbäcken och Östra, för att erbjuda barnen att delta i lekar och rörelseaktiviteter som ledarna själva har planerat. Att prova på, reflektera kring och utvärdera sitt ledarskap tillsammans med andra ledare är ett viktigt inslag i utbildningen och viktigt för att kontinuerligt utvecklas som ledare tillägger Jonas Nilsson.

Albin Borg, samordnare för idrottssvaga områden på RF-SISU Sörmland hjälper två unga ledare. 

Mängder med aktiviteter står på schemat

Schemat över aktiviteterna är fullspäckat och innehåller till exempel dans, kanot, bowling, innebandy, bågskytte, handboll, volleyboll, fotboll, friidrott, rugby, simning, tjejjouren Miranda, Komtek, basket, orientering, discgolf och tennis. Vad som gjort planeringen inför årets camp lite speciellt är det rådande läget med covid-19 och mindre justeringar har gjorts för att säkerställa att rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten följs.

Istället för att ha en stor gemensam grupp med morgonsamling på en och samma plats kommer deltagarna delas in i 16 mindre grupper som kommer att hålla sig för sig själva under hela veckan tillsammans med sina ledare. Det blir egentligen som 16 parallella minicamper istället för en stor. Vi kommer inte heller ha någon gemensam lunch utan varje gruppledare hämtar lunchlådor till sin grupps deltagare och äter dem utomhus. Fler aktiviteter än normalt sker utomhus och vi har kommunicerat ut tydliga förhållningsregler till både ledare och föräldrar till barn som deltar, säger Jonas Nilsson.

Samarbetsövningar och diskussioner är viktiga inslag i utbildningen.