Hem / Egna nyheter / 2020 / En uppmaning till alla kommuner i Sörmland - avstå från alla lokalhyror och inför nolltaxa för alla idrottsföreningar

En uppmaning till alla kommuner i Sörmland - avstå från alla lokalhyror och inför nolltaxa för alla idrottsföreningar

Idag besökte RF-SISU Sörmlands distriktsidrottschef Jörgen Hedberg Sveriges Radio P4 Sörmland för att prata kring effekterna av coronaviruset lokalt för idrottsrörelsen i Sörmland.

Bland annat diskuterades ämnet kopplat till idrottsrörelsen och Jörgen konstaterade att det är mycket av RF-SISU Sörmlands verksamhet som upptas av frågor kring coronaviruset.

 Nu är det många föreningar som ställer olika frågor om många olika saker. Till exempel har vi just nu årsmötestider, då får vi frågor kring om föreningar ska genomföra dem. Är det en större folksamling som deltar på årsmötet skjut upp det då, oavsett vad stadgarna för närvarande säger. För nu råder ett sånt läge där vi kan frångå den delen i stadgarna och flytta fram årsmötet, säger Jörgen Hedberg i radiointervjun.

En annan frågeställning som togs upp i intervjun är de uteblivna intäkterna som uppstår för föreningar. Hos många föreningar är det skralt rent ekonomiskt och då drabbas man ännu hårdare på grund av det rådande situationen.

 Riksidrottsstyrelsen tog ett beslut igår om att det lokala aktivitetsstödet, LOK-stödet, kommer att vara oförändrat 2020 oavsett hur många aktiviteter som kommer att bedrivas.

Förutom ett lugnande besked om att LOK-stödet förblir oförändrat för alla sörmländska föreningar så fick Jörgen även frågan kring eventuellt extra ekonomiskt stöd till idrottsföreningar och skickade en passning till Sörmlands alla kommuner.

 Just nu, när vi står här, i den här stunden, så har vi ett möte med idrottsministern och vi överlämnar en första bild av hur det ekonomiska läget ser ut kopplat till coronaspridningen. Vi kommer att fördjupa den bilden och naturligtvis göra en ännu bättre kartläggning för att förstå vilka konsekvenser det får för idrottsrörelsen i stort. Men även lokalt behöver vi hjälpa föreningarna nu och det är min uppmaning till alla kommuner i vårat distrikt - att från och med nu avstå från alla lokalhyror och införa nolltaxa för alla idrottsföreningar i Sörmland. Det borde vara ett rimligt beslut som varje enskild kommun kan fatta idag. 

Cirka 14 minuter och 50 sekunder in i förmiddagsprogrammet kan du lyssna på intervjun på Sverigesradio.se

Gå till intervjun 


Vill du läsa mer om hur coronaviruset påverkar idrottsrörelsen i Sörmland?

På vår webbplats har vi samlat aktuell information kring viruset och uppdaterar löpande.