Hem / Egna nyheter / 2020 / Drygt 6,8 miljoner i kompensationsstöd till Sörmlands idrottsföreningar

Drygt 6,8 miljoner i kompensationsstöd till Sörmlands idrottsföreningar

Igår började det så kallade kompensationsstödet till idrottsföreningar som har drabbats ekonomiskt av coronapandemin att betalas ut. 116 föreningar i Sörmland får sammanlagt stöd på 6 801 000 kr.

Förra veckan beslutade Riksidrottsförbundets styrelse om fördelningen av regeringens stödpaket till idrotten om 500 miljoner kronor för perioden 12 mars till 30 juni. Den övervägande delen av stödet, 91 procent, fördelas direkt till idrottsföreningar runt om i hela landet, medan nio procent betalas ut till förbund (SF) och dess distrikt (SDF). Stödet baseras på hur stor förlust föreningen har gjort i förhållande till sin omsättning. De som drabbas värst får mest stöd.

- Det är ett efterlängtat stöd för idrotten i vårt distrikt och glädjande att så många som 116 föreningar i Sörmland kan ta del av stödpaketet, men vi vet även att behovet är betydligt större. Många föreningar kommer fortsättningsvis behöva begränsa sin verksamhet till följd av coronapandemin och drabbas därmed hårt av inställda evenemang och arrangemang från juli och framåt. Vi ser verkligen att det behövs ytterligare stödpaket för att idrottsrörelsen ska orka genom hela pandemin och förhoppningen är att regeringen samt kommuner och regioner är beredda att stötta upp, säger Jörgen Hedberg, Distriktsidrottschef på RF-SISU Sörmland.

Stödet som nu betalas ut ska kompensera uteblivna intäkter och kostnader för evenemang som föreningen inte kommer genomföra under perioden 12 mars till 30 juni. En bärande princip för stödet är att förlusten jämförs med föreningens omsättning. Variationen av de ekonomiska konsekvenserna är stora och därmed också stödet till varje förening.

- Vi har många mindre föreningar som kanske inte har förlorat så många kronor, men dessa kronor är i flera fall en stor del av deras totala omsättning. De som behöver mest hjälp har också fått störst stöd procentuellt sett i förhållande till den ekonomiska förlusten, säger Jörgen Hedberg.

Stödet till föreningarna börjar betalas ut nu och Riksidrottsförbundet räknar med att samtliga föreningar ska ha fått sitt stöd innan midsommar. 

Förutom de föreningar som nu får besked om stöd från Riksidrottsförbundet har även föreningar som drabbats ekonomiskt av exempelvis uteblivit slutspel eller inställda stora evenemang och tävlingar sökt stöd separat via sitt specialidrottsförbund (SF). Där är det nu förbundet som beslutar om hur stödet ska fördelas ut till respektive förening.

Så fördelas stödet per idrottsförening, kommun, distrikt och idrott.