Hem / Egna nyheter / 2020 / Distriktsstämman 2020 – en spännande utmaning i ny form

Distriktsstämman 2020 – en spännande utmaning i ny form

Här om veckan genomfördes RF-SISU Sörmlands distriktsstämma – för första gången i digital form. Vi lät ordförande Anders Caspár få summera intrycket av den nya mötesformen och blicka framåt mot verksamhetsåret 2020.

För första gången i historien genomfördes RF-SISU Sörmlands distriktsstämma digitalt, genom mötesverktyget Zoom. Det var också första gången i den nya skepnaden RF-SISU Sörmland vilket innebar att vi även tackade av Sörmlandsidrotten. Drygt 50 personer deltog på årsstämman som leddes av Marie Svensson, kommunalråd och ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Eskilstuna kommun. Vi passade på att fråga vår ordförande Anders Caspár hur han tyckte att den nya formen av distriktsstämma gick och hur han ser på verksamhetsåret 2020.  


Anders, hur tycker du det gick att genomföra distriktsstämman digitalt?

- Det fungerade bra att genomföra en distriktsstämma på detta sätt. Vi har haft funderingar under en längre tid att hitta alternativa digitala lösningar för möten och distriktsstämmor. Nu påskyndar vi oss in i den digitala världen vilket fick ett positivt utfall. Deltagarantalet var högre än vad vi har haft vid tidigare fysiska årsstämmor och jag upplevde att de som deltog tyckte om den nya formen. Såklart finns det också utmaningar med digitala lösningar. Det kan upplevas mer besvärligt att interagera och skapa engagemang på samma sätt som vid ett fysiskt möte. Men det är nog en vanesak, ju mer digitaliserade vi blir, desto lättare blir det att känna sig trygg med att interagera på distans.

Ser du fördelar med att genomföra möten digitalt? 

- Ja, absolut! Fördelarna är främst att vi sparar in på den ideella sektorns tid att förflytta sig. Sörmland är ett stort län och många behöver ta sig långa sträckor till fysiska möten. Dessutom är den sparande transporten vid digitala möten även positiv för miljön. Genom digitala möten har vi möjlighet att bjuda in människor som av olika anledningar själva inte skulle kunna delta på plats. Vi skapar också större möjligheter att skala upp mängden deltagare och kan överlag bli mer flexibla. 

Du blev under mötet omvald till ordförande även för kommande verksamhetsår. Vad tänker du om det?

- För det första är jag glad över att få fortsätta uppdraget som RF-SISU Sörmlands ordförande. Vi går in i en intressant period då vi för första gången är drivande för en gemensam organisation. Tidigare har vi varit två organisationer – Södermanlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Södermanland. Alla distrikt har nu samma förutsättningar och vi kan tillsammans fortsätta driva idrottsrörelsen framåt som en och samma organisation, vilket är spännande. Jag tycker att vi är en bra styrelse och att vi gör ett gediget jobb tillsammans med personalen. Jag hoppas att våra medlemmar märker av det och därför ger oss stödet att fortsätta.

Vad kommer att vara ditt främsta fokus i rollen som ordförande 2020?

- Hälsan och säkerheten för våra anställda, föreningar och partners är högsta prioritet. Vi strävar efter att tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda och vi övervakar kontinuerligt situationen med Novel Coronavirus, COVID-19, och följer den dialog som förs mellan Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten kring rekommendationer för idrottsrörelsen. Vårt jobb är att säkerställa att alla anställda mår bra och känner sig trygga så att vi tillsammans kan fortsätta företräda idrotten i Sörmland på bästa sätt.

- Den tydligaste uppgiften det kommande året kommer förmodligen vara att mildra sviterna av coronakrisen. Det vilar ett tungt ansvar på oss, men även Region Sörmland och Sörmlands alla kommuner att fortsättningsvis ge goda förutsättningar till folkhälsa och välmående under och efter denna pågående kris.

- Vi måste också fortsätta säkerställa vår delaktighet i idrottsrörelsens pågående nationella förändringsarbete – Strategi 2025. Förändringsarbetet ska framför allt leda till att fler ska vilja och kunna idrotta i förening – hela livet, ett arbete som vi är högst engagerade i. 

Vad hoppas du att du ser när du summerar verksamhetsåret 2020?

- Det absolut viktigaste för mig är att vi stått starka i den samhällsutmaning som vi befinner oss i just nu. Att alla känner att de fått det stöd de behövt och upplever att det varit ett bra och utvecklande verksamhetsår. Oavsett hur vi löser problemen och vilka insatser vi än kommer att behöva göra under året så kommer det gå till historien och påminna oss om hur viktig idrotten och föreningslivet är i samhället. Såklart hoppas jag också att vi kommer fortsätta att upplevas som en viktig kompetens och naturlig samarbetspartner för våra föreningar, kommuner och landsting när det gäller idrott och idrottsfrågor.