Hem / Egna nyheter / 2020 / DEBATT: Därför behövs ytterligare 500 miljoner till idrottsrörelsen

DEBATT: Därför behövs ytterligare 500 miljoner till idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen har precis som många andra drabbats hårt av coronapandemin och dess konsekvenser. Vi vet att många prövningar återstår men hoppas samtidigt kunna gå stärkta ur krisen och även fortsatt vara en viktig del av samhället.

Sörmland, Sverige och världen kommer vara förändrad efter coronakrisen. Sverige kommer behöva en omstart, en omstart som idrottsrörelsen vill vara en viktig del av.

Det var i mars som regeringen gav beskedet om ett stödpaket på 500 miljoner kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin för förlorade intäkter under våren. Riksidrottsförbundet har haft uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen och vid ansökningstidens slut hade drygt 4 000 idrottsföreningar från hela landet sökt stöd. Totalt sett uppgick ansökningarna till nästan 1,3 miljarder. Stödet gick endast att söka för förlorade intäkter till och med den 30 juni. I Sörmland sökte föreningarna stöd för förlorade intäkter på 43 miljoner kronor och fick ett stöd på 6,8 miljoner.

Många älskade sommaraktiviteter arrangeras av lokala idrottsföreningar, som tack vare inkomsterna från arrangemangen kan erbjuda rörelseglädje och gemenskap till barn och ungdomar resten av året. I sommar är det annorlunda. Bakom inställda marknader, idrottsläger och cuper finns en förening som tappar en viktig inkomst, som i värsta fall påverkar sörmlänningarnas möjlighet att idrotta tillsammans, i sitt lag eller sin klubb framöver.

Här i Sörmland handlar det bland annat om att motionslopp tvingats ställa in precis som planerade sommarcuper med övernattning där ungdomar från hela landet väntades. Fotbollsskolor skjuts upp och anpassas samtidigt som evenemang tvingas genomföras i betydligt mindre skala.

Kommuner, men också organisationer och företag har hörsammat idrottens behov under coronakrisen med insatser och lättnader för att stötta föreningsidrotten. Vi är många som ser det enorma arbete som idrotten gör för sörmlänningarna och vi är många som hjälps åt i denna svåra situation. Riksidrottsförbundet äskar nu om en förlängning av regeringens stödpaket med ytterligare 500 miljoner kronor. Vi hoppas nu att regeringen hörsammar behovet av ett förlängt stöd under sommaren och hösten, det som så väl behövs i Sörmland som i hela landet.

Jörgen Hedberg, Distriktsidrottschef
RF-SISU Sörmland