Hem / Egna nyheter / 2020 / Besked om kompensationsstöd

4 401 000 kr till Sörmlands idrottsföreningar i kompensationsstöd

Idag får idrottsföreningar besked om summan av krisstöd för perioden juli-september. Stödet baseras på hur stor förlust som föreningen har gjort i förhållande till sin omsättning. Totalt beviljades 4 401 000 kr till Sörmländska idrottsföreningar.

Stödet ska kompensera uteblivna intäkter och kostnader för evenemang som föreningen inte kommer undan under perioden 1 juli till och med 30 september. En bärande princip för stödet är att förlusten jämförs med föreningens omsättning. Det genomsnittliga stödet till föreningar är 44 procent av ansökt belopp. Variationen av de ekonomiska konsekvenserna är stora och därmed också stödet för varje förening.

Stödet till föreningarna börjar betalas ut måndag den 23 november och Riksidrottsförbundet räknar med att samtliga föreningar ska ha fått sitt stöd under vecka 48.

Nedan kan du se hur stödet har beviljats per kommun i Sörmland 

Beviljat stöd per kommun i Sörmland