Föreningskunskap

Ständig utveckling, det är ett mantra för alla framgångsrika organisationer. Vi har utbildningar som både lägger en god grund för en nybildad organisation, men också tar er till nästa nivå. 

Idrottens föreningsledarutbildning

Idrottens föreningsledarutbildning är samlingsnamnet på ett antal utbildningar för dig som föreningsledare, och passar alla oavsett vilken idrott som just du är engagerad inom. Vi brukar kalla dessa utbildningar för idrottsövergripande.

Begreppet föreningsledare är brett och omfattar alla som på något sätt är engagerade som ledare i en idrottsförening, i någon annan roll än den som tränare. Vi menar att kunskaper om hur en idrottsförening styrs och utvecklas är viktiga kunskaper oavsett vilken roll du har i föreningen. Målet är att det ska finnas möjlighet till utbildning såväl för dig med ett allmänt intresse för hur en idrottsförening drivs som för dig som har en specifik roll i föreningen.

Idrottens föreningsledarutbildning delas in i de olika stegen, Introduktion, Grund, Fortsättning och Högre utbildning. Just nu utvecklar vi Idrottens föreningsledarutbildningar, där Introduktionsutbildning för föreningsledare är klar. 

Introduktionsutbildning för föreningsledare ger en första inblick i vad det innebär att vara föreningsledare inom idrottsrörelsen. Utbildningen är webbaserad, kostnadsfri och tar 2–3 timmar att gå.

Gå Introduktionsutbildning för föreningsledare

Mer om Introduktionsutbildning för föreningsledare

Nästa steg, Grundutbildning för föreningsledare, beräknas lanseras under 2021.

Utbildningar i föreningskunskap 

Föreningskunskap Grund

Föreningskunskap Grund är en introduktion i föreningslärans grunder och meningen med föreningen. Kursen tar upp det viktigaste gällande medlemsavtalet, årsmötet, valberedningens roll och ekonomin i föreningen. Föreningskunskap Grund och föreningsutveckling utgör ett naturligt första steg för alla medlemmar i styrelser och kommittéer.

Styrelseutveckling

Idrottens föreningslära – ska ge styrelser och arbetsgrupper både kunskap och redskap för att än bättre kunna leva upp till sina respektive uppdrag. Styrelsen är föreningens viktigaste lag

Överlevnadskurs i föreningsekonomi

Ekonomins betydelse för föreningarnas möjligheter kommer med största sannolikhet att öka framöver. Att fler ökar sina kunskaper om föreningsläran i allmänhet och den ekonomiska delen i synnerhet blir därför allt viktigare.

Valberedningen - en nyckel till framgång

I en tid då många föreningar upplever det som en utmaning att få kandidater till vissa styrelseposter och i en tid då föreningsdemokratin utmanas är det kanske viktigare än någonsin med en aktiv, kompetent och engagerad valberedning.

Här hittar du aktuella datum då kurserna ovan genomförs

De flesta utbildningarna kan också utöver som regional utbildning genomföras lokalt i kommunen för flera föreningar samtidigt eller på hemmaplan hos en förening. Ta kontakt med din idrottskonsulent.

#Taktiksnack

Alla föreningar borde ha ett #Taktiksnack om vad de vill och hur de ska ta sig dit. I slutändan handlar det om att ni ska ha det roligare och bättre tillsammans.

RF/SISU har därför tagit fram boken #Taktiksnack för dig som sitter i styrelsen i en idrottsförening. Den innehåller kunskap och tips om hur ni kan jobba med viktiga föreningsfrågor i ett modernt samhälle.

  • Varför behöver ni en tydlig verksamhetsidé?
  • Hur bidrar ni till ett ökat engagemang och mer delaktighet?
  • Hur skapar en styrelse förutsättningar för riktigt bra idrott och sparar tid och huvudvärk med smarta rutiner?

Boken ska inspirera styrelser över hela idrottsrörelsen att våga titta på föreningen med nya ögon. Allt börjar med ett #Taktiksnack.