Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök utbildning

Idrottens föreningslära - Överlevnadskurs i föreningsekonomi, digital


Idrottens föreningslära – tema ska ge styrelser och arbetsgrupper både kunskap och redskap för att bättre kunna leva upp till sin respektive uppdrag. Detta är ett mer omfattande utbildningspaket som fokuserar på fem områden: föreningsjuridik, organisations- och verksamhetsutveckling, styrelse- och valberedningsarbete, föreningsekonomi samt varumärkesarbete och kommunikation. Utbildningen består i sin helhet av fem områden och riktar sig i första hand till hela styrelsen och/eller enskilda funktioner i styrelsen.

 


Ekonomins betydelse för föreningarnas möjligheter kommer med största sannolikhet att öka framöver. Allt fler ökar sina kunskaper om föreningsläran i allmänhet och den ekonomiska delen i synnerhet blir därför allt viktigare.

I kursen ingår materialet: Idrottens ekonomihandbok som skickas till deltagarna innan utbildningen.

För vem? Organisationsledare

Denna utbildning genomförs digitalt och deltagarna kommer att få en länk i kallelsen.