Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök utbildning

Idrottens föreningslära - Att arbeta i valberedning, Jönköping


Idrottens föreningslära – tema ska ge styrelser och arbetsgrupper både kunskap och redskap för att bättre kunna leva upp till sin respektive uppdrag.

I en tid då många föreningar upplever det som en utmaning att få kandidater till vissa styrelseposter och i en tid då föreningsdemokratin utmanas är det kanske viktigare än någonsin med en aktiv, kompetent och engagerad valberedning.


På denna kurs får den som är vald till valberedningen bland annat kunskap om vad som kan tänkas styra och påverka uppdraget. Dessutom beskrivs arbetsgången för en valberedning under ett år – vad behöver göras när?

Utbildningsmaterialet Valberedningen - en nyckel till framgång ingår i kursen.

För vem? Organisationsledare

På grund av rådande Corona-pandemi har vi i nuläget inte tagit beslut om höstens kurser kommer att genomföras fysiskt eller digitalt - detta kommer att meddelas i kallelsen!