Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök utbildning

Sök utbildning

Idrottsrörelsens studieförbund erbjuder folkbildning i form av en mängd kurser och utbildningar. Här nedan ser du de utbildningar som är planerade i RF-SISU Småland. Du kan också välja ett annat distrikts utbud. De utbildningar som ligger närmast i tid är de som visas först. Du kan själv avgränsa din sökning genom att välja kommun eller annan tidsperiod. I utgångsläget visas samtliga planerade utbildningar i distriktet inom förinställd tidsperiod.

På grund av rådande Corona-pandemi har RF-SISU Småland i nuläget inte tagit beslut om höstens kurser kommera att genomföras fysiskt eller digitalt.

Sökresultat

Sortera på: Titel | Datum

Grundutbildning för tränare, Älmhult

Grundutbildning för tränare är det första obligatoriska steget som ger en bra grund att utgå ifrån i det fortsatta tränarskapet. 
Man lär mer om ledarskap, hur tränaren kan skapa goda förutsättningar för att utövarna ska känna sig motiverade och får möjlighet att lära och växa både som människor och som idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av bred rörelsereportrar, fysiologi och träningslära som ger goda förutsättningar för att planera och genomföra framtida träningar.

Nytt för vår nya ledarskapsutbildning är att det ingår egna studier på webben som komplement till fysiska träffar.

Kontaktperson: Lena Moberg Datum: 2020-10-12 - 2020-11-14 Plats: Älmhult, lokal meddelas i kallelsen Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för tränare, Kalmar

Grundutbildning för tränare är det första obligatoriska steget som ger en bra grund att utgå ifrån i det fortsatta tränarskapet. 
Man lär mer om ledarskap, hur tränaren kan skapa goda förutsättningar för att utövarna ska känna sig motiverade och får möjlighet att lära och växa både som människor och som idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av bred rörelsereportrar, fysiologi och träningslära som ger goda förutsättningar för att planera och genomföra framtida träningar.

Nytt för vår nya ledarskapsutbildning är att det ingår egna studier på webben som komplement till fysiska träffar.

Kontaktperson: Lena Moberg Datum: 2020-10-28 - 2020-11-28 Plats: Kalmar, lokal meddelas i kallelsen Mer information på kurssidan
Till anmälan

IdrottOnline - administration fortsättning, Växjö

IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration.
Kontaktperson: Lena Moberg Datum: 2020-11-04 Plats: Växjö, lokal meddelas i kallelsen Mer information på kurssidan
Till anmälan

IdrottOnline hemsida - fortsättning, Jönköping

IdrottOnline Klubb är idrottens verktyg för kommunikation och administration.
Kontaktperson: Lena Moberg Datum: 2020-11-10 Plats: Jönköping, lokal meddelas i kallelsen Mer information på kurssidan
Till anmälan

Idrottens föreningslära - Föreningskunskap Grund, Jönköping

Föreningskunskap Grund är en introduktion och inspiration kring föreningslärans grunder.

Vi tar upp meningen med föreningen, vikten av att ha en väl genomarbetad verksamhetsidé, värdegrund, vision och verksamhetsplan.

Kontaktperson: Lena Moberg Datum: 2020-11-11 Plats: Jönköping, lokal meddelas i kallelsen Mer information på kurssidan
Till anmälan

SDF-dag - en mötesplats för förbundKontaktperson: Lena Larsson Datum: 2020-11-14 Plats: Växjö Mer information på kurssidan
Till anmälan

IdrottOnline - administration fortsättning, Högsby

IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration.
Kontaktperson: Lena Moberg Datum: 2020-11-17 Plats: Högsby, lokal meddelas i kallelsen Mer information på kurssidan
Till anmälan

Idrottens föreningslära - Att arbeta i valberedning, Digital

Idrottens föreningslära – tema ska ge styrelser och arbetsgrupper både kunskap och redskap för att bättre kunna leva upp till sin respektive uppdrag.

I en tid då många föreningar upplever det som en utmaning att få kandidatder till vissa styrelseposter och i en tid då föreningsdemokratin utmanas är det kanske viktigare än någonsin med en aktiv, kompetent och engagerad valberedning.

Kontaktperson: Lena Moberg Datum: 2020-11-25 Plats: Digitalt via Zoom Mer information på kurssidan
Till anmälan

En kväll om Barnkonventionen för dig som är barn- och ungdomsledare, Färjestaden

Vad innebär barnkonventionen som lag för barn- och ungdomsidrotten?

Föreläsningen med Susann Swärd tar upp hur vi blir barnrättsbaserade i vårt uppdrag och vilka krav barnkonventionen ställer på oss i verksamheten. Det handlar t ex om förbud mot diskriminering, att utgå från barnets bästa, att bidra till goda förutsättningar för barns utveckling, samt barns delaktighet och inflytande.

Kontaktperson: Therese Möllevi Datum: 2020-11-25 Plats: Färjestaden, Hotel Skansen, Tingshusgatan 1 Mer information på kurssidan
Till anmälan

Fysisk aktivitet på recept (FAR) inom idrotten - metod och tillvägagångssätt, digitalt

Välkommen till en digital utbildning där du får lära dig om metoden fysisk aktivitet på recept och dess tillvägagångsätt, idrottens roll i arbetet och hur samverkan kan fungerar mellan hälso- och sjukvården och FaR- aktörer.

Arbetet med FaR® är en angelägen insats för folkhälsan, men är samtidigt också värdefullt för föreningen. Det kan generera nya medlemmar, och på sikt också ledare, samtidigt som det stärker föreningens profil och kan bidra till att ett bredare utbud erbjuds i föreningen.

Fysisk aktivitet på recept (FaR®) är en evidensbaserad metod för att främja fysisk aktivitet som utgår från hälso- och sjukvården. FaR® förskrivs av legitimerad personal i dialog med patienten och är individuellt anpassad till personens egen förmåga, intresse och hälsotillstånd.

 
Kontaktperson: Linda Odqvist Datum: 2020-12-02 Plats: Digitalt via Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan