Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök utbildning

Sök utbildning

Idrottsrörelsens studieförbund erbjuder folkbildning i form av en mängd kurser och utbildningar. Här nedan ser du de utbildningar som är planerade i RF-SISU Småland. Du kan också välja ett annat distrikts utbud. De utbildningar som ligger närmast i tid är de som visas först. Du kan själv avgränsa din sökning genom att välja kommun eller annan tidsperiod. I utgångsläget visas samtliga planerade utbildningar i distriktet inom förinställd tidsperiod.

Sökresultat

Sortera på: Titel | Datum

Ekonomi - Bokföring och redovisning

Kvällen kommer bland annat att beröra kassörens uppgifter, bokföring – debet / kredit, bokföringsprogram och årsbokslut.

Ekonomin har stor betydelse för föreningen och de möjligheter som finns att kunna uppnå dit föreningen strävar.
Ju fler som ökar sina kunskaper om föreningsläran i allmänhet och den ekonomiska delen i synnerhet desto bättre.

Målgrupp:
Du som i en förening/förbund hanterar ekonomi men även ordföranden och ytterligare några i styrelsen bör ha dessa kunskaper.
Styrelseledamöter och personal i föreningar och förbund.

Kontaktperson: Lena Moberg Datum: 2022-10-04 Plats: Digitalt via Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital: Revisorns viktiga arbete


Vad bör en revisor i en idrottsförening göra? Vem vet vad personen som har uppdraget ska göra? Detta är en kväll för dig som är revisor i en förening eller för dig som vill ha koll på vad en revisor bör göra.

Revisorns uppgift är bl a att  granska styrelsens arbete och vara aktiv under hela verksamhetsåret. Kontrollera att föreningens ekonomi sköts på ett riktigt sätt och enligt de beslut som styrelsen tagit. En revisor granskar de ekonomiska rapporterna, bokföringen och verifikationerna och hur dessa förhåller sig till budgeten. En revisor bör också följa upp de ekonomiska rutinerna, läser protokoll och granskar de beslut som har fattats. 

Målgrupp
Föreningens revisor och ordförande alt annan person som ansvarar för ekonomin. 


Läs mer och anmäl dig via RF-SISU Västra Götalands hemsida: 4/10 Digital: En revisors viktiga arbete
Datum: 2022-10-04 Plats: Digitalt via zoom Mer information på kurssidan
Till anmälan

Idrottens föreningslära - Att arbeta i valberedning, Digital

Idrottens föreningslära – tema ska ge styrelser och arbetsgrupper både kunskap och redskap för att bättre kunna leva upp till sin respektive uppdrag.

I en tid då många föreningar upplever det som en utmaning att få kandidatder till vissa styrelseposter och i en tid då föreningsdemokratin utmanas är det kanske viktigare än någonsin med en aktiv, kompetent och engagerad valberedning.

Kontaktperson: Lena Moberg Datum: 2022-10-05 Plats: Digitalt (länk mailas i kallelsen) Mer information på kurssidan
Till anmälan

Föreläsning med Markus Torgeby - Löparens hjärta, Ljungby

338 Småland och RF-SISU Småland bjuder in till föreläsning med Markus Torgeby.

Markus Torgeby är föreläsaren som sätter ett slagskott i krysset från en omöjlig vinkel. Med sina ovanliga livsval har han tillfogat sig erfarenhet som ingen annan har. Dessa delar han med sig av i föreläsningar som inte lämnar någon oberörd.

Kontaktperson: Annelie Bengtsson Datum: 2022-10-07 Plats: Ljungby, Garvaren, Stationsgatan 2 Mer information på kurssidan
Till anmälan

Barnledarutbildning, Vimmerby

RF-SISU Småland bjuder in till Barnledarutbildning. Utbildningen riktar sig till dig som är ny som ledare inom barnidrott, till föräldrar och till dig som vill utveckla dina kunskaper om barnidrott. Under utbildningen riktar vi in oss på idrott för barn, 5-12 år.

Innehållet i utbildningen är: 

  • Idrottens värdegrund och riktlinjer
  • Barns utveckling
  • Ledarskap för en barngrupp
  • Pedagogiska tips
  • Tips på praktiska övningar

Utbildningen innehåller ett praktikpass som genomförs i Vimmerby tennishall.

Kontaktperson: Eva Kindstrand Ströberg Datum: 2022-10-09 Plats: Björkbacken, Vimmerby Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för tränare (digital & fysisk), Kalmar

Grundutbildning för tränare är det första obligatoriska steget som ger en bra grund att stå på i din roll som tränare.
Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och får möjlighet att lära och växa både som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av att se och utgå ifrån hela människan, skapa en bred rörelserepertoar, forma och utveckla träningar som är anpassade för den målgrupp du leder.

Vi vill att du som tränare ska få ett bra stöd, känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas.

Kontaktperson: Lena Moberg Datum: 2022-10-12 - 2022-11-13 Plats: Digitalt, länk meddelas i kallelsen Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital: Hållbar utveckling och idrottsrörelsen


Idrott påverkar och påverkas av hållbar utveckling på många sätt. Vi vill sätta ljuset på idrott och hållbar utveckling för att visa på idrottens roll och möjligheter att göra skillnad och hur du i din idrottsvardag kan vara med och bidra. Du fyller på med kunskap, inspiration och vi ger dig konkreta exempel på hur andra har gjort.

Vi utgår från de tre dimensionerna av hållbarhet; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och vi titta på vilket sätt du som aktiv i idrottsrörelsen kan vara med och bidra redan idag genom den verksamhet som ni bedriver. Vi gör nedslag hos andra idrottsföreningar samt specialidrottsförbund och idrottsevenemang. Du får en liten internationell inblick som visar exempel på hur det år att jobba med hållbarhet på olika nivåer. Du får information om tillgängliga stöd som finns att tillgå för dig i din idrottsvardag.

Målgrupp:
 Idrottsföreningar och specialidrottsförbund (SDF), styrelsemedlemmar, ledare, tränare och alla andra som är intresserade av att lära sig mer om vad hållbar idrott är och få inspiration att sätta igång.

Föreläsare:
Charlotte Sundvall, sakkunnig hållbar utveckling på Riksidrottsförbundet.


Läs mer och anmäl dig här, via RF-SISU Västra Götalands hemsida!

Kontaktperson: Thomas Gehöör Datum: 2022-10-12 Plats: Digital, Zoom Mer information på kurssidan
Till anmälan

Skatteverkets webbseminarium: Idrottsföreningen lämnar inkomstdeklaration

Nu är det snart dags för många idrottsföreningar att lämna in inkomstdeklaration. Vad gäller för din förening? Vilka blanketter ska ni fylla i? Och när ska uppgifterna vara inlämnade? Vi ger dig förutsättningar för att du ska kunna göra rätt och svarar på dina frågor som du har möjlighet att ställa via en chatt under hela sändningen. Under webbseminariet får ni information om bland annat:

vilka inkomster som är skattepliktiga
vilka inkomster som är skattefria
vilka blanketter ni ska lämna in
hur ni ansöker om befrielse från att deklarera
hyresinkomster

Läs mer och anmäl dig via Skatteverkets hemsida:
Idrottsföreningen lämnar inkomstdeklaration | Skatteverket

Datum: 2022-10-13 Plats: Webbseminarium Mer information på kurssidan
Till anmälan

Allmän tejpkurs, Växjö

Denna heldagskurs vänder sig till dig som är idrottare, idrottsledare eller vill ha lite tips och idéer på hur tejp kan användas för att underlätta rehabilitering, reducera smärta eller avlasta skadad vävnad. Kursens innehåll kommer att vara hur olika tejper kan användas i olika situationer, men också fördelar och nackdelar med tejpning. Dagen kommer att innehålla teoretiska, men främst praktiska moment så att ni lär er att applicera tejper med olika tekniker.
Kontaktperson: Lena Moberg Datum: 2022-10-15 Plats: Växjö, lokal meddelas i kallelsen Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital föreläsning om föreningsekonomi

Grundläggande utbildning om en föreningsstyrelsens ekonomiska ansvar när det gäller:

- Bokföringsskyldigheten
- Ekonomiska rapporter
- Avstämningar och uppföljningar
- Skatter - avgifter
- Skattepliktiga ersättningar
- Årsbokslut och ansvarsfrihet.

Målgrupp: Du som i en förening hanterar ekonomi, ordföranden och ytterligare några i styrelsen bör en bra grund att stå på när det gäller det ekonomiska ansvaret i föreningen. Inga förkunskaper krävs.

Läs mer här och anmäl dig via RF-SISU Västra Götalands hemsida: 19/10 Digital föreläsning om föreningsekonomi

Datum: 2022-10-19 Plats: Digital via Zoom Mer information på kurssidan
Till anmälan