Studiematerial för idrottsevenemang

När man jobbar med idrottsevenemang kan man behöva stöd i form av utbildningar och studiematerial. RF-SISU Småland kan hjälpa er med detta.

För att beställa materialet nedan eller be om en kostnadsförfrågan kontakta Lena Moberg eller This is a mailto link.

Vill er förening ha ytterligare stöd i ert evenemangsarbete, kontakta Åsa Holmgren, och läs mer på vår sida om idrottsevenemang.

Idrott och turism

Materialet innehåller råd kring hur man som förening skapar ett lyckat idrotts- och turismarrangemang.

Innehåll:

  • Målet med ert arrangemang
  • Organisation
  • Information och marknadsföring
  • Service
  • Checklistor

Idrottsevenemang - handledning från start till mål

Studiematerial från SISU Idrottsböcker

Materialet vänder sig i första hand till dig som är med och arrangerar ett idrottsevenemang på lokal nivå. Syftet är att det ska fungera som en konkret handledning samt erbjuda verktyg för att göra arbetet smidigt.

Beställ studiematerialet