Studiematerial för barn- och ungdomsidrott

RF-SISU Småland har studiematerial kopplat till barn- och ungdom. Både för barn- och ungdomsledare och material riktat mot unga.

För att beställa materialet nedan eller be om en kostnadsförfrågan kontakta Lena Moberg eller This is a mailto link.

Säker och trygg förening

Säker och trygg förening är ett studiematerial som syftar till att öka säkerheten och tryggheten i idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. I materialet finns kapitel som behandlar såväl brandsäkerhet som vikten av rätt utrustning och föreningskunskap. 

Satsa friskt - för ungdomar 10-14 år

Satsa friskt är ett studiematerial som vänder sig till idrottsungdomar i åldern 10-14 år. Tanken är att ungdomarna ska ta upp och diskutera viktiga livsstilsfrågor som har betydelse för såväl deras idrottsutveckling som hälsa.

Välkommen att leda barn i fotboll

Detta studiematerial är anpassat för dig som leder barn i fotboll. Här får du massor med exempel på hur du som ledare kan möta barnen.

Materialet är uppdelat i tre delar:

  • Lär känna varandra i laget
  • Allmänna tips kring exempelvis rollspel och teater, rita & måla och värderingsövningar
  • Tips på hur du tar upp speciella ämnen; exempelvis schyst fotbollskäk, träna kroppen, schysst kompis och schysst fotboll, heja fram ditt lag.

Kontakta Lena Moberg, This is a mailto link, för att beställa material.