Hem / Utbildning/Folkbildning / Lärandematerial

Lärandematerial

Det finns en mängd olika lärandematerial att välja mellan till lärgruppen. Dessa hittar ni genom oss på RF-SISU Småland eller på SISU Idrottsböcker.

RF-SISU Småland har också några egna material som ni kan beställa genom oss. Kontakta RF-SISU Småland om du vill beställa lärandematerial, tfn. 036-34 54 00, This is a mailto link. Alla lärandematerial är inte kostnadsfria. Du kan ställa frågor om kostnad vid beställning.

SISU Idrottsböcker

SISU Idrottsböcker är idrottens förlag. Böcker och digitala produktioner i sortimentet bidrar både till att utveckla elitidrotten och till att förbättra livskvalitet och hälsa hos den breda allmänheten. Runt om i Sverige och världen finns mängder av idrottskunskap förvärvad genom forskning och decennier av praktisk erfarenhet. SISU Idrottsböckers uppdrag som idrottens förlag är att samla in denna kunskap och göra den tillgänglig för fler.

Du kan läsa mer på SISU Idrottsböckers hemsida

Lärgruppsmaterial

Vi på RF-SISU Småland har tagit fram lärgruppsmaterial på följande teman: 

Intern kommunikation i föreningen

Barnkonventionen

Att söka projektmedel

Seniorhälsa

Hör av dig till din idrottskonsulent om du vill ha förslag på fler material som finns att arbeta med.

Du hittar även samtalsunderlag inom olika ämnen på sisuidrottsutbildarna.se

Återstartsmaterial

Genom att analysera vilka behov ni har framåt och samtidigt dra lärdomar av de effekter som pandemin burit med sig kan ni lägga upp en bra och effektiv åtgärdsplan.

Material att utgå från:

För att hjälpa er att göra analys och handlingsplan finns här material att utgå från:

Lärgruppsplan, återstart i förening

Dialogduk, återstart i förening

Lärgruppsplan, återstart i förbund

Dialogduk, återstart i förbund