Hem / Utbildning/Folkbildning / Lärandematerial

Lärandematerial

Det finns en mängd olika lärandematerial att välja mellan till lärgruppen. Dessa hittar ni genom oss på RF-SISU Småland eller på SISU Förlag.

RF-SISU Småland har också några egna material som ni kan beställa genom oss. Kontakta RF-SISU Småland om du vill beställa lärandematerial, tfn. 036-34 54 00, This is a mailto link. Alla lärandematerial är inte kostnadsfria. Du kan ställa frågor om kostnad vid beställning.

SISU Förlag (tidigare SISU Idrottsböcker)

SISU Idrottsböcker har från och med 1:a februari 2022 bytt namn till SISU Förlag för att spegla omfattningen av hela sin verksamhet som idrottens förlag.

Om SISU Förlag
SISU Förlag är idrottens förlag. Sedan 1992 har vi verkat för att utveckla idrotten och förbättra hälsa och livskvalitet hos den breda allmänheten. 
Det har varit en spännande resa från tryckt media med klassisk bokproduktion till att vi nu lägger allt större fokus på digitala lösningar. Vi tar fram utbildningsmaterial som är tillgängliga och pedagogiska – både i tryckt, digital och blandad form. Allt för att vara med och utveckla idrottens utbildningar.

SISU Förlags webbplats

Lärgruppsmaterial

Vi på RF-SISU Småland har tagit fram lärgruppsmaterial på följande teman: 

Intern kommunikation i föreningen

Barnkonventionen

Att söka projektmedel

Seniorhälsa

Hör av dig till din idrottskonsulent om du vill ha förslag på fler material som finns att arbeta med.

Du hittar även samtalsunderlag inom olika ämnen på sisuidrottsutbildarna.se

Återstartsmaterial

Genom att analysera vilka behov ni har framåt och samtidigt dra lärdomar av de effekter som pandemin burit med sig kan ni lägga upp en bra och effektiv åtgärdsplan.

Material att utgå från:

För att hjälpa er att göra analys och handlingsplan finns här material att utgå från:

Lärgruppsplan, återstart i förening

Dialogduk, återstart i förening

Lärgruppsplan, återstart i förbund

Dialogduk, återstart i förbund