Digitala årsmöten

Årsmötet är idrottsföreningens viktigaste möte, men i och med coronakrisen kan det vara svårt att genomföra årsmötet fysiskt. Istället rekommenderar vi att föreningar och förbund genomför digitala årsmöten.

Årsmöten 2022

Pandemin fortgår alltjämt, och vuxna bör begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från bland annat större sociala sammanhang. Det är styrelsens ansvar att fatta ett klokt beslut om hur årsmötet kan genomföras, utifrån gällande lagar och förordningar samt med beaktande av myndigheternas allmänna råd. RF anser att det inte är godtagbart att 2022 års årsmöte ställs in eller i sin helhet flyttas till 2023.

Läs mer om vad som gäller för föreningars och förbunds årsmöten 2022

Innan årsmötet

Grunden för ett bra digitalt årsmöte ligger i förberedelserna. Först och främst måste ni välja vilket eller vilka digitala verktyg ni vill arbeta med. På Riksidrottsförbundets hemsida finns en ”klassificering” av digitala årsmöten och rekommendationer om vilket eller vilka verktyg som passar.

Det är också viktigt att ni tydligt förmedlar information till era medlemmar vad som skiljer sig mellan ett fysiskt och digitalt möte. Exempelvis bör ni informera om vilka digitala förutsättningar som krävs för varje respektive medlem.

Utöver de vanliga rollerna årsmötesordförande, årsmötessektreterare, protkolljusterare samt rösträknare rekommenderar vi att ni även har en mötesadministratör. Hens uppgift blir att ansvar för tekniken, exempelvis att dela ett bildspel eller ett dokument. Hen kan också ha koll på frågor som ställs i möteschatten.

Ett bra tips är att arrangera ett testmöte innan det riktiga årsmötet. På så vis får ni som ska leda mötet, men även osäkra deltagare, möjlighet att testa det digitala verktyget.

Under årsmötet

Under mötet är det första tipset att hålla ett stort lugn. Är det första gången ni genomför ett digitalt årsmöte är det möjligt att det tar längre tid än den fysiska motsvarigheten. Men det får ta den tid det tar. Informera medlemmarna om detta i början av mötet.

Jobba med tyst acklamation. Istället för att alla medlemmar på årsmötet aktivt ska rösta ”ja” (som man gör på ett fysiskt årsmöte) är rekommendationen att årsmötet använder sig av tyst acklamation. Detta innebär att tystnad=ja. Ifall man inte håller med om det lagda förslaget får man istället yttra nej och då också få chansen att förklara varför om så önskas.

Ibland behövs det genomföras en votering på årsmötet. Detta går även att genomföra digitalt. Lite olika sätt att genomföra en votering kan vara genom att man lägger sin röst i chatten eller använder en inbyggd handuppräckningsfunktion. Det går också att använda externa röstningsverktyg, så som exempelvis Mentimeter eller Forms-funktionen i Teams.

Efter årsmötet

Summera gärna årsmötet och informera deltagarna var de kan hitta årsmötesprotokollet. Vissa digitala verktyg ger också möjligheten att dra ut en mötesrapport, vilket kan underlätta ifall man gjort voteringar.

Mer information