Hem / Utbildning/Folkbildning / Digitala möten och utbildningar

Digitala möten och utbildningar

Att mötas digitalt har både för- och nackdelar. Till fördelarna räknas ofta att det är tidsbesparande och smittsäkert, en uppenbar nackdel är att många nyanser försvinner vid digitala möten. Här får du goda råd när du ska genomföra eller delta på ett digitalt möte.

När det inte är möjligt att fysiskt befinna sig på samma plats går det att mötas och delta i utbildningar digitalt. Här har vi samlat verktyg och inspiration för hur vi kan möta er och hur ni i er förening kan möta varandra i digital form. Digitaliserad folkbildning och utbildning helt enkelt.

Digital folkbildning

Det fysiska rummet ska inte få begränsa möjligheten att delta i utbildningar eller i de goda samtal som förs inom idrotten. De digitala verktygen ger oss möjlighet att öka flexibiliteten kring hur vi möts och kan användas på flera olika sätt kopplat till lärande: för förberedelser, under själva lärandetillfället och/eller för reflektion. Här har vi samlat tips på verktyg som kan användas för att möjliggöra olika former av digital möten/samtal. Under rubriken Digital folkbildning beskriver vi närmare hur våra verksamhetsformer kan genomföras digitalt. Läs mer om Digital folkbildning.

Årsmöten

Årsmötet är idrottsföreningens viktigaste möte, men i och med coronakrisen kan det vara svårt att genomföra årsmötet fysiskt. Istället rekommenderar vi att föreningar och förbund genomför ett digitala årsmöten. Läs mer om Digitala årsmöten.