Hem / Bidrag och stöd / LOK-stöd

LOK-stöd

LOK-stöd kan sökas av alla idrottsföreningar som är anslutna till någon av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet och som bedriver verksamhet för barn mellan 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.  

Förkortningen LOK står för Statligt Lokalt aktivitetsstöd, och ska stödja ungdomsverksamhet mellan 7–25 år i föreningarna. Regeringen har enligt förordningen (1999:1177) om statsbidrag överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). 

Det finns även ett kommunalt aktivitetsstöd. Vill du veta mer om din kommuns bidragsreglerta kontakt med din kommun eller fråga din kommuns idrottskonsulent. 

Så söker du LOK-stöd 

Ansökan görs via din föreningssida på IdrottOnline.  

Sista datum för ansökan 

Vårens period (1/1-30/6): 25 augusti 
Höstens period (1/7-31/12): 25 februari 

För ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag görs ett avdrag enligt följande: 

  • Ansökan som inkommer 26 augusti–1 september respektive 26 februari–1 mars reduceras med 25 procent. 
  • Ansökan som inkommer 2 september–15 september respektive 2 mars–15 mars reduceras med 50 procent. 
  • Ansökan som inkommer 16 september–30 september respektive 16 mars–31 mars reduceras med 75 procent. 
  • Ansökan som inkommer 1 oktober–15 december respektive 1 april–15 juni ska avslås. 

Observera även att ansökningar som inkommer efter den 15 december respektive den 15 juni då perioderna stängts kommer att avvisas. 

Digital närvaroregistrering obligatorisk 1 juli

Riksidrottsstyrelsen har fastställt justerade LOK-stödsföreskrifter. Från den 1 juli 2020 (för aktiviteter bedrivna fr.o.m. den 1 juli 2020) är det obligatoriskt att närvaroregistrera aktiviteterna digitalt. Detta innebär att föreningens LOK-stödsaktiviteter måste vara registrerade digitalt och finnas i vårt system senast vid ansökningstillfället. Föreningen kan närvaroregistrera aktiviteterna direkt i IdrottOnline eller välja att använda något av de externa system där det finns möjlighet att aktivera inläsning till IdrottOnline.

En lista över externa system finns här, där det är möjligt att klicka sig vidare för att se aktuell status för respektive system. Utöver de system som listas där kan nämnas att Korpens eget system KIT också har integration med IdrottOnline.

Uppdaterade LOK-stödsföreskrifter finns på Riksidrottsförbundets hemsida.

Här kan du läsa mer om LOK-stödet och digital närvaroregistrering (pdf)

Här kan du läsa RF:s guide till idrottsförening och förbund kring digital närvaroregistrering (pdf)

Sammanställning av LOK-stödet 

Ta gärna del av våra olika sammanställningar av vilka som har sökt LOK-stödet och hur fördelningen ser ut.

LOK-stöd hösten 2019:

Idrottsföreningar idrottsvis – antal sammankomster/ledartillfällen och fördelning flickor/pojkar i olika åldrar (pdf)
(Rödmarkerade föreningar i dokumentet har deltagare med funktionsnedsättning inräknat i sina siffror)

Idrottsföreningar kommunvis - antal sammankomster och deltagare (pdf)

Kommunvis – antal föreningar, sammankomster och deltagare (pdf)

Idrottsvis – antal föreningssektioner, antal föreningssektioner som sökt LOK-stöd, antal sammankomster och antal deltagare (pdf)

LOK-stöd våren 2020:

Idrottsföreningar idrottsvis – antal sammankomster/ledartillfällen och fördelning flickor/pojkar i olika åldrar (pdf)
(Rödmarkerade föreningar i dokumentet har deltagare med funktionsnedsättning inräknat i sina siffror)