Energi

Den rådande utvecklingen av elpriser påverkar alla idrottsföreningar på ett eller annat sätt, och för många innebär priserna en tuff situation. Genom att minska elanvändningen kan idrottsföreningar spara pengar och samtidigt bidra till att sänka den totala energiförbrukningen i Sverige – och därmed minska klimatavtrycket.

Idrottsföreningar har olika förutsättningar att spara el, men alla kan göra något. Det finns gott om tips för att minska förbrukningen, både på kort och lång sikt.

Digitala möten om energieffektivsering

I november 2022 genomförde RF-SISU Småland tre digitala träffar om energieffektivisering hos idrottsföreningar, i samverkan med Energikontor Sydost. Samtliga träffar går att da del av i efterhand (länkar nedan).

Riksidrottsförbundet om det arbete som pågår på nationell nivå för att mildra energikrisen för idrotten.

Energikontor Sydost ger tips för att energieffektivisera på kort och längre sikt.

Kommuner (Alvesta, Växjö, Jönköping, Kalmar och Mönsterås) berättar om aktuella diskussioner och åtgärder.

RF-SISU Småland ger en överblick över de stöd som finns att söka.

Kronobergs län

Tisdagen den 15/11 kl. 18.00-20.00. Se träffen i efterhand.

Jönköpings län

Onsdagen den 16/11 kl. 18.00-20.00. Se träffen i efterhand.

Kalmar län

Torsdagen den 17/11 kl. 18.00-20.00. Se träffen i efterhand.

Presentationer, länkar och kontaktuppgifter

Här finns det material som visades, samt en del kontaktuppgifter och länkar.

Energikontor Sydost

Kontakt: Roger Gunnarsson

Bildspel från Energiträffarna (pdf)

Checklista för idrottsanläggningar (pdf)

Hur gör man då? (pdf)

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar (pdf)

Riksidrottsförbundet

Kontakt: Jonnie Nordensky

Bildspel från energiträffarna (pdf)

RF-SISU Småland

Riksidrottsförbundets stöd till anläggningar och idrottsmiljöer (pdf)

Mer om RF-SISU Smålands stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.