Hem / Bidrag och stöd / Anläggningsstöd

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

För att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer. Om din förening är medlem i Riksidrottsförbundet kan du söka bidrag hos RF-SISU Småland, och det gör du i IdrottOnline.

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av idrottsrörelsens prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd.

Vi kommer att öppna ansökan för 2021 under vecka 3 eller 4, information kommer att kommuniceras här samt via våra övriga kanaler. Ni kan med fördel ha en dialog med länsansvarig handläggare även innan dess. Tänkt på att era projekt inte får vara påbörjade innan ansökan skickas in.

Stöd att söka från Riksidrottsförbundet

Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr i stöd)
Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt (över 400 000 kr i stöd) 
(OBS! Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt går ej att söka i Småland under 2021)
Stöd till energi- och miljöprojekt
Stöd till renoveringsprojekt
Stöd till säkerhetsprojekt 
Stöd till utrustning parasport

Så ansöker du om anläggningsbidrag

För att säkerställa att ansökan görs korrekt ska man alltid kontakta ditt läns ansvariga idrottskonsulent för anläggningsbidrag.

Jönköpings län:
David Lindberg
Kronobergs län: Janina Forslund
Kalmar län: Johan Erlandsson

Ansökningsformulär för att söka anläggningsstöd finns på respektive förenings IdrottOnline-sida under applikationen Idrottsmedel.

Med varje ansökan ska även ett antal obligatoriska handlingar bifogas. Läs dokumentet "Projektstöd IF Anläggning - riktlinjer" under respektive stöd för att säkerställa att du bifogar rätt information.

Fördelningsprinciper

 • Stöd till nya aktivitetsytor "mindre projekt", 
  I Småland beviljas max 50% av totalkostnaden och max 400.000 kronor
 • Stöd till nya aktivitetsytor "större projekt", 
  Går ej att söka i Småland under 2020
 • Stöd till energi- och miljöprojekt
  I Småland beviljas max 50% av totalkostnaden och max 100.000 kronor
 • Stöd till Renovering
  I Småland beviljas max 50% av totalkostnaden och max 100.000 kronor
 • Stöd till säkerhetsprojekt
  I Småland beviljas max 50% av totalkostnaden och max 100.000 kronor
 • Stöd till utrustning Parasport
  I Småland beviljas max 50% av totalkostnaden och max 400.000 kronor

Beslutsdatum 2021

Nedan följer datum då anläggningsgruppen träffas för att fatta beslut kring anläggningsansökningar i Småland: 

 • Fredagen den 19/2 – sista ansökningsdag söndagen den 14/2
 • Måndagen den 22/3 – sista ansökningsdag söndagen den 14/3
 • Onsdagen den 5/5 – sista ansökningsdag söndagen den 25/4
 • Onsdagen den 16/6 – sista ansökningsdag söndagen 6/6 

På beslutsmötet den 16/6 sätts datum för höstens beslutsmöten.

Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service från din kommun. Rådgivaren hjälper dig med tips för att bli mer energismart och med att få en överblick av de alternativ du har att välja mellan. Här kan du söka efter rådgivningen i just din kommun.

Delta i en anläggningsträff

RF-SISU Småland anorndar varje år ett antal träffar om anläggningsbidrag vid namn "Investering anläggning". De riktar sig till föreningar som vill utveckla sin anläggning. Fokus ligger på de olika stöd som finns inom anläggning.

Orter och datum 2021

På grund av rådande omständigheter kommer vi under inledningen av 2021 erbjuda två digitala träffar runt anläggning: