Hem / Bidrag och stöd / Anläggningsstöd

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

För att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer. Om din förening är medlem i Riksidrottsförbundet kan du söka bidrag hos RF-SISU Småland, och det gör du i IdrottOnline.

OBS! Våra ekonomiska medel för anläggningsstödet är slut för 2021! Även om vi inte har några ekonomiska medel kvar att fördela inom anläggningsstödet vill vi att ni hör av er till länsansvarig handläggare för en dialog då vi har bra koll på andra stöd samt så vill vi ha kännedom om era satsningar för att kunna återkoppla till er om vi eventuellt skulle tilldelas ytterligare medel under hösten. Skulle det vara så att ni har övergripande frågor eller tankar runt stödet så kan ni höra av er till Jonas Knutsson.

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av idrottsrörelsens prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd.

Ansökningsformuläret för anläggningsstödet 2021 är öppet och ni hittar detta på föreningens IdrottOnline-sida under Idrottsmedel. Föreningen ska ha haft en dialog med länsansvarig handläggare innan ansökan skickas in. Tänkt på att era projekt inte får vara påbörjade innan ansökan skickas in.

För att nå våra mål, en stor idrottslig- och geografisk spridning av anläggningsstödet, kommer vi att prioritera ansökningar från sektionsföreningar som den senaste femårsperioden inte har beviljats anläggningsstöd. Detta innebär inte att en sektionsförening som har beviljats stöd under den senaste femårsperioden inte kan söka stödet igen. Dock kommer dessa ansökningar att skjutas upp för beslut till kvartal fyra. När beslut tas om dessa ansökningar kommer det att göras utifrån en intern prioritering av ansökningarna.

Stöd att söka från Riksidrottsförbundet

Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr i stöd)
Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt (över 400 000 kr i stöd) 
(OBS! Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt går ej att söka i Småland under 2021)
Stöd till energi- och miljöprojekt
Stöd till renoveringsprojekt
Stöd till säkerhetsprojekt 
Stöd till utrustning parasport

Så ansöker du om anläggningsbidrag

För att säkerställa att ansökan görs korrekt ska man alltid kontakta ditt läns ansvariga idrottskonsulent för anläggningsbidrag.

Jönköpings län:
David Lindberg
Kronobergs län: Janina Forslund
Kalmar län: Johan Erlandsson


Ansökningsformulär för att söka anläggningsstöd finns på respektive förenings IdrottOnline-sida under applikationen Idrottsmedel.

Med varje ansökan ska ett antal obligatoriska uppgifter skrivas in eller bifogas:

 • Offerter/kostnadsberäkning (Föreningen ska tydligt redogöra projektets poster under ”Investeringskalkyl” och ”Finansieringsplan” samt bifoga de offerter som rör projektet)
 • Ritningar/arbetsbeskrivning (En tydlig projektbeskrivning ska framgå i ansökan samt så ska föreningen med fördel bifoga ritningar och skisser på projektet)
 • Karta med fastighetsbeteckning (Kan tas fram via Lantmäteriet, se lathund)
 • Energi- och miljörådgivning (Gäller enbart stödformen energi- och miljöprojekt och denna ska vara gjord på hela anläggningen)
 • Verksamhetsberättelse (Från senaste årsmötet)
 • Resultat- och balansrapport (Från senaste årsmötet)
 • Undertecknad revisionsberättelse (Från senaste årsmötet)
 • Undertecknat styrelseprotokoll (Denna ska visa att styrelsen har tagit beslut om att söka stöd för projektet)

Följande två handlingar kan föreningen inkomma med efter att ett beslut är fattat men innan pengarna betalas ut:

 • Ägande-/nyttjanderättshandling (På 3/5/10 år beroende på stödform och storlek på beviljat stöd)
 • Medfinansieringsintyg (På projektets hela övriga medfinansiering)

Läs dokumentet "Projektstöd IF Anläggning - riktlinjer" under respektive stöd för att säkerställa att du bifogar rätt information.

Fördelningsprinciper

 • Stöd till nya aktivitetsytor "mindre projekt", 
  I Småland beviljas max 50% av totalkostnaden och max 400.000 kronor
 • Stöd till nya aktivitetsytor "större projekt", 
  Går ej att söka i Småland under 2020
 • Stöd till energi- och miljöprojekt
  I Småland beviljas max 50% av totalkostnaden och max 100.000 kronor
 • Stöd till Renovering
  I Småland beviljas max 50% av totalkostnaden och max 100.000 kronor
 • Stöd till säkerhetsprojekt
  I Småland beviljas max 50% av totalkostnaden och max 100.000 kronor
 • Stöd till utrustning Parasport
  I Småland beviljas max 50% av totalkostnaden och max 400.000 kronor

Beslutsdatum 2021

Nedan följer datum då anläggningsgruppen träffas för att fatta beslut kring anläggningsansökningar i Småland: 

 • Fredagen den 19/2 – sista ansökningsdag söndagen den 14/2
 • Måndagen den 22/3 – sista ansökningsdag söndagen den 14/3
 • Onsdagen den 5/5 – sista ansökningsdag söndagen den 25/4
 • Onsdagen den 16/6 – inställt på grund av våra ekonomiska medel för anläggningsstödet är slut.

Även om vi inte har några ekonomiska medel kvar att fördela inom anläggningsstödet så vill vi att ni hör av er till länsansvarig handläggare för en dialog.

Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service från din kommun. Rådgivaren hjälper dig med tips för att bli mer energismart och med att få en överblick av de alternativ du har att välja mellan. Här kan du söka efter rådgivningen i just din kommun.

Delta i en anläggningsträff

RF-SISU Småland anorndar varje år ett antal träffar om anläggningsbidrag vid namn "Investering anläggning". De riktar sig till föreningar som vill utveckla sin anläggning. Fokus ligger på de olika stöd som finns inom anläggning.

Orter och datum 2021

På grund av rådande omständigheter kommer vi under inledningen av 2021 erbjuda två digitala träffar runt anläggning: