Hem / Bidrag och stöd / Coronapandemin

Coronapandemin

RF-SISU Småland län arbetar som vanligt - fast i annorlunda former. Här nedan får du svar på hur läget ser ut just nu och vilka insatser vi gör för att vara ett bra stöd för idrottsföreningar och förbund i Småland.

Pandemin drabbar hela samhället och även idrottsrörelsen. RF-SISU Smålands roll är att stötta föreningar och förbund. Om och hur det är möjligt att idrotta under pandemin avgör respektive specialförbund (SF) och specialidrottsdistriktsförbund (SDF). Men alla har sjävfallet skyldighet att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och pandemilagen.

Riksidrottsförbundets hemsida

Riksidrottsförbundet samlar den senaste informationen om coronakrisen och hur den påverkar idrottsrörelsen. Sidan uppdateras löpande. Du hittar svar på vanliga frågor som idrottsföreningar och förbund ställer, aktuella nyheter och länkar till andra viktiga sidor att ha koll på.

Till Riksidrottsförbundets sida om cornakrisen

Om föreningen drabbas av smitta

Riksidottförförbundet har sammanställt några punkter som grundar sig på Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Ladda ned affisch "Rekommenderade riktlinjer vid bekräftad smitta i förening"

Återstartsstöd för föreningar

Syftet med "Projektstöd IF Återstart" är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter för särskilt utsatta föreningar. Stödet ska säkerställa att idrottsföreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. För vissa insatser går det att söka återstartsstöd redan nu.

Föreningar räknas som utsatta om de har förlorat en väsentlig del av sin tidigare genomförda verksamhet. Det kan handla om en minskning av LOK-stödsaktiviteter, minskning i antal deltagare i barn- och ungdomsidrotten, minskning i antal aktiviteter för vuxna och/eller minskat antal engagerade ledare/funktionärer.

Läs mer här på vår hemsida om stödet

Coronapandemins påverkan på den småländska idrotten

Linnéuniversitetet har genomfört ett forskningsprojekt med syfte att ta reda på vilka behov som föreligger för att få igång en bred och slagkraftig idrottsverksamhet igen. Projektet har genomförts i samverkan med Jönköpings, Växjö och Kalmar kommuner, samt RF-SISU Småland.

Forskningsledare Marie Hedberg presenterade resultatet under tre tillfällen i december 2021. Rapporten finns att ladda ned och läsa här.

Lärgruppsmaterial - Har din förening beredskap för kris?

RF-SISU Örebro har tagit fram ett lärgruppsmaterial som hjälper föreningar att öka sin beredskap för en kris.

Ladda hem lärgruppsmaterialet om hur ni kan skapa en krisorganisation och krisplan.