Hem / Bidrag och stöd / Coronapandemin

Coronapandemin

Sedan februari 2022 är de flesta restriktionerna borta med anledning av coronaviruset. Det innebär för idrottsrörelsens del att det inte längre finns några begränsningar för idrottsevenemang exempelvis för max antal i publik, vaccinationsbevis eller avstånd.

Riksidrottsförbundets hemsida

Riksidrottsförbundet har under pandemin samlat den senaste informationen om coronakrisen och hur den påverkat idrottsrörelsen. Sidan uppdateras inte längre..

Till Riksidrottsförbundets sida om coronaviruset och idrottsrörelsen

Om föreningen drabbas av smitta

Riksidottförförbundet har sammanställt några punkter som grundar sig på Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Ladda ned affisch "Rekommenderade riktlinjer vid bekräftad smitta i förening"

Återstartsstöd till föreningar och förbund

Riksidrottsförbundet har under 2021 och 2022 beviljats extra anslag för att bland annat "mildra negativa ekonomiska konsekvenser av covid-19 för idrottsverksamhet i hela landet, underlätta uppstart av verksamhet och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet".

Till Riksidrottsförbundets sida om återstartsstöd

Coronapandemins påverkan på den småländska idrotten

Linnéuniversitetet har genomfört ett forskningsprojekt med syfte att ta reda på vilka behov som föreligger för att få igång en bred och slagkraftig idrottsverksamhet igen. Projektet har genomförts i samverkan med Jönköpings, Växjö och Kalmar kommuner, samt RF-SISU Småland.

Forskningsledare Marie Hedberg presenterade resultatet under tre tillfällen i december 2021. Rapporten finns att ladda ned och läsa här.

Lärgruppsmaterial - Har din förening beredskap för kris?

RF-SISU Örebro har tagit fram ett lärgruppsmaterial som hjälper föreningar att öka sin beredskap för en kris.

Ladda hem lärgruppsmaterialet om hur ni kan skapa en krisorganisation och krisplan.