Hem / Bidrag och stöd / Administrativ service

Administrativ service

RF-SISU Småland besitter bred kompetens och erbjuder rådgivning, stöd och service till förbund och idrottsföreningar i Småland, exempelvis inom löneadministration, idrottsjuridik, försäkringar, ekonomi och skatter.

Hotell- och konferensbokning

Vi har fördelaktiga avtal för idrotten med flera olika hotell. Vi hjälper er gärna med bokningar och förberedelser av konferenser. Specialdistriktsförbund (SDF) kan kontakta med Lena Larsson. Föreningar tar kontakt med respektive idrottskonsulent för mer information.

Kopiering och posthantering

RF-SISU Småland har kapacitet att printa och kopiera stora upplagor på A4 och A3. Vi printar och kopierar i såväl färg som svart/vitt och kan även falsa, häfta och beskära. Vi hjälper gärna föreningar och SDF att trycka det ni behöver

Vi har även möjlighet att hjälpa till med större postutskick åt våra SDF. Vi gör allt från att ta fram etiketter till att posta breven. För mer information kontakta Christer Lorentsson (kontorservice) eller mejla This is a mailto link.

Personuppgifter - GDPR

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt som även idrottsrörelsen måste följa. En grundregel är att vi inom idrottsrörelsen aldrig kan äga våra medlemmars personuppgifter – vi lånar dem. För att få hjälp med dessa frågor, kontakta din kommuns idrottskonsulent eller läs mer på Riksidrottsförbundets webb om personuppgifter.

Skatter och avgifter

RF-SISU Småland samarbetar med Skatteverket för att idrottsföreningar och förbund ska få hjälp med frågor om skatter och avgifter.
På Skatteverkets hemsida finns information idrottsföreningar. Nedan hittar du länkar som kan vara till hjälp när det gäller skatter och avgifter:

Idrottsföreningar och förbund i Småland kan även kontakta skatteinformatör:
Linda Södergren, tfn. 010-578 77 02, This is a mailto link

Försäkringar

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF. Försäkringen ger ett grundskydd för föreningen. Utöver denna Grundförsäkring bör styrelsen se över vilka eventuella kompletteringar till försäkringen som idrottsföreningen behöver. Observera att Grundförsäkringens olycksfallsdel inte avser aktiva idrottsutövare. De aktiva utövarna kan ofta försäkras genom respektive specialförbunds licensförsäkringar.

Gå in på Folksams webbplats för mer information.

Idrottsjuridik/föreningskunskap

Det finns många bestämmelser och juridiska områden som direkt eller indirekt påverkar idrotten och dess föreningar och förbund. Vi på RF-SISU Småland hjälper gärna till med allmänna frågor rörande juridik, t.ex. när du ska bilda förening, genomföra ett årsmöte eller ta fram stadgar.

RF/SISU:s förbundsjurister ansvarar för idrottsspecifika gemensamma juridiska angelägenheter inom idrottsrörelsen och utgör internt juridiskt stöd inom RF och SISU.

Läs mer om idrottsjuridik på Riksidrottsförbundets hemsida

Ekonomi – idrottens redovisning

Även ideella föreningar ska följa bokföringslagen – annars riskerar de bestraffning. Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram ett stöd för att avlasta föreningarna i detta arbete.

Idrottsservice Småland AB

Via Idrottsservice Småland AB erbjuder RF-SISU Småland SDF och idrottsföreningar tjänster inom löneadministration och ekonomi och bokföring.