Hem / Bidrag och stöd

Konsulentstöd och ekonomiskt stöd

RF-SISU Småland hjälper idrottsföreningar och specialdistriktsförbund att utvecklas. Vi har både personella resurser i form av rådgivning och utbildning, samt ekonomiska stöd via de olika bidragen. Vi finns till för att stötta er verksamhets och dess utveckling.

Ekonomiskt stöd

Varje år får RF-SISU Småland anslag från Riksidrottsförbundet, regioner och kommuner där majoriteten fördelas till specialdistriktsförbund och idrottsföreningar i form av olika bidrag. Vilka bidrag som finns att söka hittas i menyn.

Rabatter och förmåner 

Riksidrottsförbundet har slutit flera rikstäckande avtal med olika partners som erbjuder specialerbjudanden på produkter och tjänster till idrotten. 

Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida för vilka rabatter och förmåner ni har rätt till.

Administrativt stöd och service

Idrottsföreningar och idrottsförbund brottas dagligen med knepiga administrativa frågor inom många olika områden. Utöver ekonomiska stöd och bidrag erbjuder RF-SISU Småland stöd och support genom rådgivning, utbildningar och projekt.

Viss information hittar du på vår sida "Administrativ service".

Stöd via en idrottskonsulent

Alla föreningar och förbund har en idrottskonsulent hos RF-SISU Småland knuten till sig. Hur kan vi hjälpa just er? Ring eller mejla till oss för att få veta mer, bolla en idé eller boka in ett besök med en av våra idrottskonsulenter. Vi utgår alltid från idrottsföreningens eller förbundets behov.

Kontakta den idrottskonsulent som är ansvarig för din kommun.