Hem / Vi arbetar med / SDF - stöd och service / Förbundsutveckling

Förbundsutveckling

RF-SISU Småland har i flera år arbetat med förbundsutveckling mot våra specialdistriktsförbund (SDF). Förbundsutvecklingen är ett stöd för att driva organisationen framåt.

Vårt arbete med förbundsutveckling ska utveckla SDF-organisationen, stärka samarbetet och kraftsamla kring prioriterade utvecklingsområden.

Så jobbar vi med förbund:

  • Genomför besök vid styrelsemöte och kansli
  • Samordnar och medverkar vid förbundets satsningar i distriktet
  • För en dialog om bland annat verksamhet, ekonomi, och organisation
  • Identifierar utvecklingsfrågor och samverkansområden vid processarbete
  • Medverkar vid planeringskonferens och process- och utvecklingsarbete

RF-SISU Smålands styrelse kan medverka vid SDF:s årsmöten och dela med sig av aktuell information. De kan också ställa upp som ordförande vid ert årsmöte. För mer information om detta, kontakta Ann Bergsten.