Hem / Vi arbetar med / SDF - stöd och service / Förbundsutveckling

Förbundsutveckling

RF-SISU Småland har i flera år arbetat med förbundsutveckling mot våra specialdistriktsförbund (SDF). Förbundsutvecklingen är ett stöd för att driva organisationen framåt.

Vårt arbete med förbundsutveckling ska utveckla SDF-organisationen, stärka samarbetet och kraftsamla kring prioriterade utvecklingsområden.

Så jobbar vi med förbund:

  • Genomför besök vid styrelsemöte och kansli
  • Samordnar och medverkar vid förbundets satsningar i distriktet
  • För en dialog om bland annat verksamhet, ekonomi, och organisation
  • Identifierar utvecklingsfrågor och samverkansområden vid processarbete
  • Medverkar vid planeringskonferens och process- och utvecklingsarbete

RF-SISU Smålands styrelse kan medverka vid SDF:s årsmöten och dela med sig av aktuell information. De kan också ställa upp som ordförande vid ert årsmöte. För mer information om detta, kontakta Ann Bergsten.

Hur ser er bästa plan för återstart ut?

Nu drar idrottsrörelsen i gång igen – är ditt förbund redo? Genom folkbildning i lärgrupper kan ditt förbund lägga upp planen för att på bästa sätt få fart på verksamheten igen. RF-SISU Småland idrottskonsulenter finns med som bollplank.

Material att utgå från:

För att hjälpa er att göra analys och handlingplan finns här material att utgå från:

Lärgruppsplan, återstart i förbund

Dialogduk, återstart i förbund