SDF-bidrag

RF-SISU Småland fördelar regionalt stöd från Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg till specialdistriktsförbunden (SDF) i Småland.

SDF-bidrag är ett regionalt stöd från Smålands tre regionerRF-SISU Småland har ett uppdrag att fördela ut cirka 5,5 miljoner kronor i SDF-bidrag årligen. Varje år skickar RF-SISU Småland ut en blankett till de SDF som har verksamhet i Småland för ansökan om bidrag för året som gått. 

Här hittar du information om bidragsregler för SDF-bidrag och anvisningar för ansökan om SDF-bidrag

Formulär för ansökan av SDF-bidrag

Normer för SDF-bidrag 

SDF-bidraget fördelas enligt särskilda normer. En förutsättning för att få SDF-bidrag är att förbundet kan presentera en verksamhets- och ekonomisk berättelse, och en revisionsberättelse för verksamhet som bedrivs i Småland. 

Verksamhetsbidrag, läger och övrig verksamhet, utvecklingsbidrag, utbildningsbidrag och projektpott är de typer av bidrag som ligger under SDF-bidrag.

Dokumentet om normer för SDF-bidrag

Redovisning av SDF-verksamhet 

För att ta del av SDF-bidrag måste förbundet skicka in en verksamhetsberättelse. Det är här man redovisar sin verksamhet. Detta är bland annat för att RF-SISU Småland ska kunna redovisa för bidragsgivare vad vi, tillsammans med SDF:en, uträttar. 

Återrapport SDF-bidrag 2021

Under 2021 beviljades många SDF bidrag från RF-SISU Småland. Nu vill vi ha en återrapport på vad ni har använt dessa medel till och vilka kostnader som ni haft. Återrapporten ska skickas in digitalt tillsammans med den nya ansökan om SDF-bidrag för 2022 och senast 2022-01-17. För att bli beviljad SDF-bidrag för 2022 så är det ett krav att vi får in återrapporten för 2021.

Mer information och blankett

Utvecklingsresor 

För att få SDF:bidrag behöver föreningen eller förbundet genomföra verksamhet som faller inom någon av våra utvecklingsresor i Strategi 2025.

Här kan du läsa mer om våra utvecklingsresor