SDF-bidrag

RF-SISU Småland fördelar regionalt stöd från Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg till specialdistriktsförbunden (SDF) i Småland.

SDF-bidrag är ett regionalt stöd från Smålands tre regionerRF-SISU Småland har ett uppdrag att fördela ut cirka 5,5 miljoner kronor i SDF-bidrag årligen. Varje år skickar RF-SISU Småland ut en blankett till de SDF som har verksamhet i Småland för ansökan om bidrag för året som gått. 

Här hittar du information om bidragsregler för SDF-bidrag och anvisningar för ansökan om SDF-bidrag

Formulär för ansökan av SDF-bidrag

Normer för SDF-bidrag 

SDF-bidraget fördelas enligt särskilda normer. En förutsättning för att få SDF-bidrag är att förbundet kan presentera en verksamhets- och ekonomisk berättelse, och en revisionsberättelse för verksamhet som bedrivs i Småland. 

Verksamhetsbidrag, läger och övrig verksamhet, utvecklingsbidrag, utbildningsbidrag och projektpott är de typer av bidrag som ligger under SDF-bidrag.

Dokumentet om normer för SDF-bidrag

Redovisning av SDF-verksamhet 

För att ta del av SDF-bidrag måste förbundet skicka in en verksamhetsberättelse. Det är här man redovisar sin verksamhet. Detta är bland annat för att RF-SISU Småland ska kunna redovisa för bidragsgivare vad vi, tillsammans med SDF:en, uträttar. 

Utvecklingsresor 

För att få SDF:bidrag behöver föreningen eller förbundet genomföra verksamhet som faller inom någon av våra utvecklingsresor i Strategi 2025.

Här kan du läsa mer om våra utvecklingsresor