Hem / Vi arbetar med / Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en metod för att främja fysisk aktivitet som utgår från hälso- och sjukvården. RF-SISU Småland är regional samordnare för idrottsrörelsens medverkan i FaR-arbetet.

Fysisk aktivitet används idag såväl i sjukvårdande behandling som i förebyggande och hälsofrämjande arbete. Regelbunden fysisk aktivitet påverkar hälsan genom att bl.a. motverka olika sjukdomsförlopp och förbättra den mentala hälsan genom ökat välbefinnande och livskvalitet samt höja humör och självkänsla. 

Idrottsrörelsen är en viktig aktör i arbetet med FaR. Idrottsrörelsen tar emot individer som blivit ordinerade fysisk aktivitet. Det kan ske antingen genom att man deltar i ordinarie aktivitetsgrupper eller att det skapas nya speciellt för FaR-deltagare. RF-SISU Småland är regional samordnare för idrottsrörelsen i Småland. 

Besök FaR Smålands webb  

Fysisk aktivitet på recept i Småland har en egen webb för ledare, receptförskrivare och deltagare. På webben för FaR Småland kan ledare och aktivitetsarrangörer anmäla sina aktiviteter via ett formulär. Recepförskrivarna kan söka upp och förmedla aktiviteter och personer som ordineras fysisk aktivitet kan söka upp aktiviteter. 

Gå en FaR-ledarutbildning 

RF-SISU Småland genomför tillsammans med regionerna utbildningar för föreningsledare som vill bli mottagare av personer som fått FaR-recept. Ledaren ska ha en grundutbildning i sin egen idrott/aktivitet. 

Grundutbildningen innehåller delar som: 

  • den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan
  • vad FaR innebär i praktiken
  • Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS)
  • aktivitetsarrangörens roll när det gäller sekretess, ansvar och ekonomi. 

Sök bland våra utbildningar för att se när nästa FaR-ledarutbildning äger rum.

FaR-ledarutbildning via webben

Det är också möjligt att gå grundutbildningen via webben. Där tar du del av bildspel med inspelat tal, filmer och genomför en slutuppgift, helt i din egen takt hemma. Webbutbildningen är likvärd den fysiska utbildningen och tar cirka sex timmar. 

Logga in 

Webbutbildningen finns på FaR Smålands hemsida. För att få inloggningsuppgifter till utbildningen mejlar du Linda Odqvist, RF-SISU Småland.