Hem / Vi arbetar med / Föreningskunskap

Föreningskunskap

RF-SISU Småland arbetar för att småländska föreningar ska ha kunskaper i föreningskunskap vilket ger förutsättningen för att driva en demokratisk och väl fungerande verksamhet.

En del av svenska idrottsrörelsen

Du som föreningsledare och din idrottsförening ingår i ett större sammanhang, den svenska idrottsrörelsen, vår största och mest levande folkrörelse med cirka 20 000 idrottsföreningar, varav cirka 1 800 i Småland. Idrottsrörelsen är organiserad i 72 olika Specialidrottsförbund som i sin tur är medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF).

RF har ett ansvar att leda, företräda och stödja idrotten nationellt. För det regionala stödet finns 19 distrikt varav RF-SISU Småland är ett. Specialidrottsförbunden ansvarar för att utveckla den specifika idrotten nationellt.

Ramar och regler

I och med att din förening är en del av idrottsrörelsen finns det både ramar och stöd för föreningarnas verksamhet. Det finns ett ansvar som är tudelat. Dels handlar det om att som förening agera på ett sätt som tar hänsyn till vad som är bäst för föreningens medlemmar. Dels innebär ansvaret att agera på ett sätt som går i linje med de tankar och intentioner som den egna idrotten har, såväl som idrottsrörelsen i sin helhet. Det är därför viktigt att känna till hur idrottsrörelsen hänger samman.

Föreningskunskap är kunskap om de regler, traditioner och praxis som finns för hur en ideell förening fungerar. Denna kunskap omfattar hur beslut tas i en ideell förening, styrelsens mandat och ansvar och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Denna kunskap har växt fram under en lång tid och ska inte betraktas som statisk utan en kunskap som är i rörelse.

Kontakta gärna någon av våra sakkunniga inom föreningskunskap när du har frågor:

Annelie Bengtsson, tel. 036-34 54 41, This is a mailto link
Åsa Holmgren, tel. 036-34 54 36, This is a mailto link
Susanna Hansson-Öberg, tel. 036-34 54 25, This is a mailto link

Utbildning 

Här hittar du utbildningar som vi erbjuder inom föreningskunskap