Hem / Vi arbetar med / Intressepolitik / Idrottsforum / Idrottsforum Växjö

Idrottsforum Växjö

Idrottsforum Växjö genomfördes för första gången den 28 oktober 2021. Under rubriken ”Idrotten gör Växjö starkare" diskuterade kommunens föreningar den lokala idrotten med företrädare för de politiska partierna.

Det är med en god dialog vi kan utveckla den lokala idrotten. RF-SISU Småland och kultur- och fritidsförvaltningen, Växjö kommun, var gemensamma värdar för Idrottsforum. 80 deltagare samlades i Teleborgshallen i Växjö för att samtala kring den lokala idrottens villkor. Samtliga partier i kommunfullmäktige var representerade, och i ”rundabordssamtal” fick ledare från 36 olika föreningar ställa frågor, och berätta om sina utmaningar.

För att ringa in samtalen något hade arrangörerna bestämt tre teman:

  • Idrottsytor och anläggningsutveckling
  • Idrott hela livet
  • Idrotten efter coronapandemin

I varje samtalsgrupp deltog ca åtta personer, så alla hade möjlighet att komma till tals.

Dokumentation

Diskussionerna dokumenterades och går att ta del av härintill.