Hem / Vi arbetar med / Intressepolitik / Idrottsforum / Idrottsforum Jönköping

Idrottsforum Jönköping

Idrottsforum Jönköping är mötesplatsen för idrottsföreningar och lokala politiker i Jönköpings kommun. Syftet är en dialog kring den lokala idrotten.

Idrottsforum Jönköping har genomförts fyra gånger sedan 2018. Under rubriken ”Idrotten gör Jönköping starkare" har kommunens föreningar diskuterat den lokala idrotten med företrädare för de politiska partierna.

Det är med en god dialog vi kan utveckla den lokala idrotten. RF-SISU Småland och Jönköpings Idrottsallians, i samverkan med Jönköpings kommun, arrangerar Idrottsforum, där idrottsföreningar kan diskutera sina frågor med kommunala politiker.

2018 och 2019 genomfördes Idrottsforum Jönköping på Kungsporten i Huskvarna, med cirka 90 deltagare. På grund av pandemin tvingades vi ha ett digitalt möte 2021, men i mars 2022 var vi Idrottsforum tillbaka på "riktigt". Denna gång i huskvarna Folkets Park.

Dokumentation

Diskussionerna har dokumenterats och går att ta del av härintill.